بجنورد1400 مدرس بازنشسته تربیت معلم بجنورد نگارش بیش از1000مقاله گزارش ومصاحبه درنشریات استان وکشور خبرنگارومسئول تحریریه روزنامه خراسان شمالی به مدت 5سال . مدیرداخلی هفته نامه سیاحت شرق عضوانجمن مفاخراستان خراسان شمالی دبیرانجمن ادبی عارف بجنوردی ازسال 1365 این وبلاگ برای معرفی استان خراسان شمالی بخصوص بجنوردراه اندازی شده است.برداشت ازاین وبلاگ حتی بدون ذکربجنورد1400 آزادآزادآزادمی باشد. گذاشتن مطالب ازسایت هاووبلاگ های دیگردلیل برتائیدآن هانیست. هیچ مطلبی ازوبلاگ حذف نمی شودولی به آرشیوماه قبل انتقال داده خواهدشد.کافی است درقسمت جستجو عنوانی راکه می خواهیدتایپ کنید. 09156163019 http://bojnord1400.mihanblog.com 2017-09-21T17:50:36+01:00 text/html 2017-09-21T07:58:46+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده اشتیاق مسافران راه‌ابریشم به زبان فارسی استاد زبان فارسی در دانشگاه پکن http://bojnord1400.mihanblog.com/post/9322 <div align="center"><div class="title"> <h1 class="Htag">&nbsp;<font face="times new roman,times,serif" size="5" color="#006600">اشتیاق مسافران راه‌ابریشم به زبان فارسی </font><br></h1> </div> <div class="subtitle"> <font face="times new roman,times,serif"><b><font size="4">استاد زبان فارسی در دانشگاه پکن <br></font></b></font></div><div class="subtitle"><br><font face="times new roman,times,serif"><b><font size="4"><img src="http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1396/6/26/772168_278.jpg" title="" alt="" style="border: medium none;" class="img-responsive-news" width="448" height="311"></font></b></font></div></div> text/html 2017-09-20T21:00:17+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده کانال تلگرامی بجنورد1400 http://bojnord1400.mihanblog.com/post/9282 <div align="center"><font color="#003300" face="times new roman,times,serif"><b><font size="5">&nbsp;<font color="#CC0000">کانال تلگرامی بجنورد1400</font>راه اندازی شد</font></b></font></div><div align="center"><br><font color="#003300" face="times new roman,times,serif"><b><font size="5"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAEK7S-nzZ2OVYh9ebA" target="_blank"><span class="emoji emoji-spritesheet-2" style="background-position: -396px -0px;" title="camera"></span></a> </font></b></font><div class="im_message_webpage_description"><span class="emoji emoji-spritesheet-2" style="background-position: -522px -0px;" title="computer"></span>روی آدرس زیرکلیک کنید</div><div class="im_message_webpage_description"><span class="emoji emoji-spritesheet-2" style="background-position: -396px -0px;" title="camera"></span><span>این کانال برای معرفی بجنورد بخصوص در رابطه با تاریخ و ادبیات آن راه اندازی شده است احسان سیدی زاده<span class="emoji emoji-spritesheet-2" style="background-position: -522px -0px;" title="computer">:</span> <a href="tg://join?invite=AAAAAEK7S-nzZ2OVYh9ebA" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://t.me/joinchat/AAAAAEK7S-nzZ2OVYh9ebA</a></span></div></div><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/tp44_bpew_a.p_(111).jpg" alt="http://uupload.ir/files/tp44_bpew_a.p_(111).jpg" class="" width="505" height="375"></div> text/html 2017-09-20T20:59:52+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده چهره ها در شبکه‌های اجتماعی (544) http://bojnord1400.mihanblog.com/post/9317 <div align="center"><div align="center"><font color="#990000" size="5" face="times new roman,times,serif"><strong><font color="#cc0000" size="5" face="Times New Roman">چهره ها در شبکه‌های اجتماعی (544</font></strong><strong><font color="#cc0000" size="5" face="Times New Roman">)</font></strong></font></div><div align="center"><br><font color="#990000" size="5" face="times new roman,times,serif"><strong><font color="#cc0000" size="5" face="Times New Roman"><img src="http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1396/6/29/1410860_994.jpg" title="چهره ها در شبکه‌های اجتماعی (544)" alt="چهره ها در شبکه‌های اجتماعی (544)" style="border: medium none;" class="img-responsive-news" width="311" height="388"></font></strong></font></div></div> text/html 2017-09-20T20:57:13+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده معرفی و آموزش ایده های بسیار جذاب برای عکاسی در داخل و خارج از خانه http://bojnord1400.mihanblog.com/post/9320 <div align="center"><h1><font color="#FF0000" size="5" face="times new roman,times,serif"><font size="3">معرفی و آموزش ایده های بسیار جذاب برای </font><br></font></h1><h1><font color="#FF0000" size="5" face="times new roman,times,serif">عکاسی در داخل و خارج از خانه <br></font></h1><p><img src="http://rooziato.com/wp-content/uploads/2017/09/011.jpg" alt="http://rooziato.com/wp-content/uploads/2017/09/011.jpg" class="shrinkToFit" width="428" height="612"></p></div> text/html 2017-09-20T20:51:55+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده گفت و گو با «نرگس آبیار»، نماینده‌ی ایران در اسکار ٢٠١٨ http://bojnord1400.mihanblog.com/post/9318 <div align="center"><font color="#990000" face="times new roman,times,serif"><b><font size="5">گفت و گو با «نرگس آبیار»، نماینده‌ی ایران در اسکار ٢٠١٨ </font></b></font><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1396/6/29/1410535_330.jpg" title="گفت و گو با «نرگس آبیار»، نماینده‌ی ایران در اسکار ٢٠١٨" alt="گفت و گو با «نرگس آبیار»، نماینده‌ی ایران در اسکار ٢٠١٨" style="border: medium none;" class="img-responsive-news" width="550" height="393"></div> text/html 2017-09-20T18:52:43+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده حرف مردم 3051 http://bojnord1400.mihanblog.com/post/9314 <div align="center"><div align="center"><div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"><p align="center"><font color="#6633ff" size="5" face="times new roman,times,serif"><strong>حرف مردم 3051</strong></font></p> <p align="center"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><strong><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font class="text4"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><strong><img alt="http://uupload.ir/files/882z_people.jpg" src="http://uupload.ir/files/882z_people.jpg" width="419" height="163"></strong></font></font></font></font></font></font></font></strong></font></font></p><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><strong><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font class="text4"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><strong></strong></font></font></font></font></font></font></font>روزنامه خراسان وخراسان شمالی 30 شهریور</strong></font></font></div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div></div> text/html 2017-09-20T12:08:56+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده چهره ها در شبکه‌های اجتماعی (543) http://bojnord1400.mihanblog.com/post/9296 <div align="center"><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5" color="#990000"><strong><font face="Times New Roman" size="5" color="#cc0000">چهره ها در شبکه‌های اجتماعی (543</font></strong><strong><font face="Times New Roman" size="5" color="#cc0000">)</font></strong></font></div><div align="center"><br><font face="times new roman,times,serif" size="5" color="#990000"><strong><font face="Times New Roman" size="5" color="#cc0000"><img src="http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1396/6/28/1408570_645.jpg" title="چهره ها در شبکه‌های اجتماعی (543)" alt="چهره ها در شبکه‌های اجتماعی (543)" style="border: medium none;" class="img-responsive-news" width="450" height="536"></font></strong></font></div></div> text/html 2017-09-20T08:59:36+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده سخنرانی مدیر خبرگزاری آناتولی ترکیه در اختتامیه جشنواره تئاتر خراسان شمالی http://bojnord1400.mihanblog.com/post/9315 <div align="center"><h1 style="font-size: 18px; line-height: 22px;"><font face="times new roman,times,serif" color="#990000" size="4">سخنرانی <font color="#003300" size="5">مدیر خبرگزاری آناتولی ترکیه</font> در اختتامیه جشنواره تئاتر خراسان شمالی </font></h1><p><img id="ctl00_cphMiddle_SAMPARL_Web_View_NewsUI_NewsDetail00cphMiddle_7991_imgNews" title="سخنرانی مدیر خبرگزاری آناتولی ترکیه در اختتامیه جشنواره تئاتر خراسان شمالی" src="http://khsh.farhang.gov.ir/MediaServer/MINa1ODbTunpiLqMOXUf40/536074_0_2017_9_150_0_0_jpg/%d8%b3%d8%ae%d9%86%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%ae%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a2%d9%86%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%87-%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d8%a6%d8%a7%d8%aa%d8%b1-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c.jpg" alt="سخنرانی مدیر خبرگزاری آناتولی ترکیه در اختتامیه جشنواره تئاتر خراسان شمالی" style="border-color:#9A9A9A;border-width:1px;border-style:Solid;"></p><p><br></p></div> text/html 2017-09-20T08:51:11+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده مسئول بسیج رسانه خراسان شمالی خبر داد: برگزاری دومین جشنواره رسانه ای ابوذر در استان http://bojnord1400.mihanblog.com/post/9313 <div align="center"><span class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12">مسئول بسیج رسانه خراسان شمالی خبر داد:</span> <h1 class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 paddingLR0"><font face="times new roman,times,serif" color="#CC0000" size="5">برگزاری دومین جشنواره رسانه ای ابوذر در استان</font></h1><p><img id="imgnews" style="margin-bottom: 15px;" class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 paddingL0 paddingR5" src="http://atraknews.com/userUpload/files/pics/bodyNews2/0n82643544-71828237.jpg" alt="برگزاری دومین جشنواره رسانه ای ابوذر در استان," height="455" width="400"></p></div> text/html 2017-09-20T08:26:33+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده گزارش بزرگداشت روزشعروادب پارسی http://bojnord1400.mihanblog.com/post/9311 <div align="center"><font face="times new roman,times,serif" color="#CC0000"><b><font size="5">گزارش بزرگداشت روزشعروادب پارسی</font></b></font></div><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/5125_2.jpg" alt="http://uupload.ir/files/5125_2.jpg" width="383" height="122"></div> text/html 2017-09-20T00:04:48+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده با رأی هیئت داوران دوازدهمین جشنواره تئاتر خراسان شمالی؛ دو نمایش از خراسان شمالی به دبیرخانه جشنواره بین المللی فجر معرفی شدند http://bojnord1400.mihanblog.com/post/9316 <div align="justify"><h1 style="font-size: 18px; line-height: 22px;"><font face="times new roman,times,serif" color="#003300" size="4">با رأی هیئت داوران دوازدهمین جشنواره تئاتر خراسان شمالی؛ <br></font></h1><h1 style="font-size: 18px; line-height: 22px;" align="center"><font face="times new roman,times,serif" color="#CC0000" size="5">دو نمایش از خراسان شمالی به دبیرخانه جشنواره بین المللی فجر معرفی شدند </font></h1><p align="center"><img id="ctl00_cphMiddle_SAMPARL_Web_View_NewsUI_NewsDetail00cphMiddle_7991_imgNews" title="با رأی هیئت داوران دوازدهمین جشنواره تئاتر خراسان شمالی؛ دو نمایش از خراسان شمالی به دبیرخانه جشنواره بین المللی فجر معرفی شدند" src="http://khsh.farhang.gov.ir/MediaServer/vKyO7b0apHjFNaUgA0G4L6/535948_0_2017_9_150_0_0_jpg/%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d9%87%db%8c%d8%a6%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d8%a6%d8%a7%d8%aa%d8%b1-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%af%d9%88-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b2-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d9%81%d8%ac%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%b4%d8%af%d9%86%d8%af.jpg" alt="با رأی هیئت داوران دوازدهمین جشنواره تئاتر خراسان شمالی؛ دو نمایش از خراسان شمالی به دبیرخانه جشنواره بین المللی فجر معرفی شدند" style="border-color:#9A9A9A;border-width:1px;border-style:Solid;"></p></div> text/html 2017-09-19T20:01:33+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده کلاس اولی های۵۰ سال قبل http://bojnord1400.mihanblog.com/post/9310 <div align="center"><font face="times new roman,times,serif" color="#003300"><b><font size="5">کلاس اولی های۵۰ سال قبل <br></font></b></font></div><div align="center"><br><img src="http://uupload.ir/files/bg6f_75721ff4-6feb-4866-8a2d-9bf813dabc7f.jpg" alt="http://uupload.ir/files/bg6f_75721ff4-6feb-4866-8a2d-9bf813dabc7f.jpg" class="shrinkToFit" width="340" height="211"></div> text/html 2017-09-19T19:06:26+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده آیا ماهم خودمون رو به خواب می زنیم؟ http://bojnord1400.mihanblog.com/post/9305 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-weight: bold; text-align: start; background-color: rgb(244, 244, 244);"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="5">آیا ماهم خودمون رو به خواب می زنیم؟</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-weight: bold; text-align: start; background-color: rgb(244, 244, 244);"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="5"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.fardanews.com/files/fa/news/1395/1/22/367388_643.jpg" alt="عکس: کفش با روکش طلا!؟" width="438" height="263"></div> text/html 2017-09-19T18:36:53+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده ازکتاب هایی که دیروزخوانده ام (395) http://bojnord1400.mihanblog.com/post/9307 <div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" color="#ff0000" size="5"><b>ازکتاب هایی که دیروزخوانده ام (395)</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="https://bookroom.ir/file/attach/200904/2155_250_350.jpg" alt="کتاب طنز - جلد چهارم = The book of satire 4"></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2017-09-19T18:13:41+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده از آزمایش تحت استرس تا توفان مرگبار http://bojnord1400.mihanblog.com/post/9304 <div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" color="#cc0000" size="5"><b>از آزمایش تحت استرس تا توفان مرگبار</b></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://faradeed.ir/files/fa/news_albums/43019/2879/resized/resized_162688_348.jpg" alt="کابین‌های یک دست در تانگشان چین" height="372" width="497"></div> text/html 2017-09-19T13:09:59+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده گزارش جلسه هفتگی انجمن ادبی عارف بجنوردی http://bojnord1400.mihanblog.com/post/9309 <div align="center"><font face="times new roman,times,serif" color="#003300"><b><font size="5">گزارش جلسه هفتگی انجمن ادبی عارف بجنوردی <br></font></b></font></div><div align="center"><br><br><font face="times new roman,times,serif" color="#003300"><b><font size="5"><img src="http://uupload.ir/files/7i7t_2999999999999999999.jpg" alt="http://uupload.ir/files/7i7t_2999999999999999999.jpg"></font></b></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" color="#003300"><b><font size="5">اشعاردراولین فرصت </font></b></font><br><font face="times new roman,times,serif" color="#003300"><b><font size="5"></font></b></font></div> text/html 2017-09-19T12:41:21+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده بر اساس رأی هیئت داوران؛ دوازدهمین جشنواره تئاتر خراسان شمالی برگزیدگان خود را شناخت http://bojnord1400.mihanblog.com/post/9312 <div align="center"><b><font face="times new roman,times,serif" size="3"><span class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12">بر اساس رأی هیئت داوران؛</span> </font></b><h1 class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 paddingLR0"><font face="times new roman,times,serif" color="#003300" size="5">دوازدهمین جشنواره تئاتر خراسان شمالی برگزیدگان خود را شناخت</font></h1><p><img id="imgnews" style="margin-bottom: 15px;" class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 paddingL0 paddingR5" src="http://atraknews.com/userUpload/files/pics/bodyNews2/0535947_orig.jpg" alt="دوازدهمین جشنواره تئاتر خراسان شمالی برگزیدگان خود را شناخت," height="282" width="423"></p></div> text/html 2017-09-18T22:09:11+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده سوتی نقاش http://bojnord1400.mihanblog.com/post/9306 <div style="text-align: center;"><font color="#cc0000" size="5" face="times new roman, times, serif"><b>سوتی نقاش&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00897/rqw8y94g4p35_t.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="times new roman, times, serif" color="#660000"><b>زمانی که امام رضا (ع) ضامن آهومیشه حرمش هم وجود داشته ؟</b></font></div> text/html 2017-09-18T22:06:31+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده مبلمان شهری http://bojnord1400.mihanblog.com/post/9303 <div align="center"><font face="times new roman,times,serif" color="#003300"><b><font size="5">مبلمان شهری</font></b></font><div align="center"><div align="center"><img src="http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1396/6/27/1406707_621.jpg" title="مبلمان‌های شهری که خلاقانه طراحی شده‌اند" alt="مبلمان‌های شهری که خلاقانه طراحی شده‌اند" style="border: medium none;" class="img-responsive-news" width="418" height="314"></div><br> </div><br> </div> text/html 2017-09-18T20:15:38+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده مردچاق ایران http://bojnord1400.mihanblog.com/post/9301 <div align="center"><font color="#CC0000" face="times new roman,times,serif"><b><font size="5">مردچاق ایران <br></font></b></font><div align="center"><div align="center"><br><font color="#CC0000" face="times new roman,times,serif"><b><font size="5"><img style="border: medium none;" alt="رکورد لاغری ام را در گینس ثبت خواهم کرد" title="رکورد لاغری ام را در گینس ثبت خواهم کرد" src="http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1396/6/25/1404131_700.jpg" class="img-responsive-news" width="380" height="255"></font></b></font></div></div><font face="times new roman,times,serif" size="4"><br></font></div> text/html 2017-09-18T19:48:30+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده یک چهره مینا علیزاده http://bojnord1400.mihanblog.com/post/9299 <div align="center"><font size="3"><b>یک <font face="times new roman,times,serif">چهره</font></b></font> <div class="pull-left" style="color:#888;"><br></div> <div class="newsbodytitr"><font color="#CC0000"><b><font face="times new roman,times,serif" size="6">مینا علیزاده</font></b></font></div></div><br><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/64y3_fda4e668-91f0-4344-958c-644cbfc1f8c5.jpg" alt="http://uupload.ir/files/64y3_fda4e668-91f0-4344-958c-644cbfc1f8c5.jpg"></div> text/html 2017-09-18T19:42:43+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده چلنگری در چنگ بی‌مهری http://bojnord1400.mihanblog.com/post/9297 <div align="center"><font color="#CC0000" face="times new roman,times,serif"><b><font size="5">چلنگری در چنگ بی‌مهری <br></font></b></font></div><div align="center"><br><font color="#CC0000" face="times new roman,times,serif"><b><font size="5"><img src="http://uupload.ir/files/liw_f2851a58-157a-48e6-95e4-e79ffda4577f.jpg" alt="http://uupload.ir/files/liw_f2851a58-157a-48e6-95e4-e79ffda4577f.jpg" class="overflowingVertical" width="407" height="338"></font></b></font></div> text/html 2017-09-18T18:49:55+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده ساز موفقیت هنرمندان موسیقی در جشنواره کشوری http://bojnord1400.mihanblog.com/post/9300 <div align="center"><font color="#CC0000" face="times new roman,times,serif"><b><font size="5">ساز موفقیت هنرمندان موسیقی در جشنواره کشوری</font></b></font></div><div align="center"><br><font color="#CC0000" face="times new roman,times,serif"><b><font size="5"><img src="http://uupload.ir/files/s7gs_e2c6c7ea-9419-481a-9a98-4d06ad7b0773.jpg" alt="http://uupload.ir/files/s7gs_e2c6c7ea-9419-481a-9a98-4d06ad7b0773.jpg"></font></b></font></div> text/html 2017-09-18T18:26:47+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده گربه ها http://bojnord1400.mihanblog.com/post/9295 <div align="center"><font color="#000066" face="times new roman,times,serif"><b><font size="5">گربه‌ها</font></b></font></div><div align="center"><br><font color="#000066" face="times new roman,times,serif"><b><font size="5"><img src="http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1396/6/27/1407296_784.jpg" title="عجیب‌ترین طرح‌هایی که تا به حال روی گربه‌ها دیده اید" alt="عجیب‌ترین طرح‌هایی که تا به حال روی گربه‌ها دیده اید" style="border: medium none;" class="img-responsive-news"></font></b></font></div> text/html 2017-09-18T18:23:42+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده حرف مردم 3049 http://bojnord1400.mihanblog.com/post/9288 <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"><p align="center"><font color="#6633ff" face="times new roman,times,serif" size="5"><strong>حرف مردم 3049</strong></font></p> <p align="center"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><strong><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font class="text4"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><strong><img alt="http://uupload.ir/files/882z_people.jpg" src="http://uupload.ir/files/882z_people.jpg" width="419" height="163"></strong></font></font></font></font></font></font></font></strong></font></font></p><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><strong><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font class="text4"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><strong></strong></font></font></font></font></font></font></font>روزنامه خراسان وخراسان شمالی 28 شهریور</strong></font></font></div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>