بجنورد1400 مدرس بازنشسته تربیت معلم بجنورد چاپ دوکتاب درموردبجنورد .نگارش بیش از1000مقاله گزارش ومصاحبه درنشریات استان وکشور خبرنگارومسئول تحریریه روزنامه خراسان شمالی به مدت 5سال مدیرداخلی هفته نامه سیاحت شرق به مدت 6ماه دبیرانجمن ادبی عارف بجنوردازسال 1364عضوانجمن مفاخراستان و... این وبلاگ برای معرفی استان خراسان شمالی بخصوص بجنوردراه اندازی شده است.برداشت ازاین وبلاگ حتی بدون ذکربجنورد1400 آزادآزادآزادمی باشد. روزانه 500صفحه کتاب می خوانم که هرروزمعرفی می شوند. هیچ مطلبی ازوبلاگ حذف نمی شود،کافی است درقسمت جستجو عنوانی راکه می خواهیدتایپ کنید. 09156163019 http://bojnord1400.mihanblog.com 2018-12-14T06:30:19+01:00 text/html 2018-12-14T02:28:23+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده "اقتصاد خر" http://bojnord1400.mihanblog.com/post/12951 <div align="center"><b><font size="5" face="times new roman,times,serif">"اقتصاد خر"</font></b></div><div align="center"><br><b><font size="5" face="times new roman,times,serif"><img class="image_btn img-responsive" style="margin: 0px auto; display: block;" title="اقتصاد خرکی و اکسیر معجزه بخش چینی" src="http://cdn.asriran.com/files/fa/news/1397/9/10/912639_436.jpg" alt="اقتصاد خرکی و اکسیر معجزه بخش چینی" width="600" height="337" align=""></font></b></div> text/html 2018-12-14T01:16:16+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده سریال «بانوی عمارت»؛ روایت عاشقانه‌ای در دل تاریخ http://bojnord1400.mihanblog.com/post/12949 <div align="center"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" color="#CC0000"><b><font size="5">سریال «بانوی عمارت»؛ روایت عاشقانه‌ای در دل تاریخ <br></font></b></font></div><div align="center"><img class="image_btn img-responsive-news" style="margin: 0px auto; display: block;" title="نگاهی به سریال تاریخی «بانوی عمارت» که این روزها پرمخاطب شده است" src="http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1397/9/19/1899264_537.jpg" alt="نگاهی به سریال تاریخی «بانوی عمارت» که این روزها پرمخاطب شده است" width="550" height="383" align=""></div> text/html 2018-12-14T00:22:27+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده خوانندگان عصر ایران به یکدیگر کتاب معرفی می کنند http://bojnord1400.mihanblog.com/post/12950 <div align="center"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" color="#003300"><b><font size="5">خوانندگان عصر ایران به یکدیگر کتاب معرفی می کنند</font></b></font></div><div align="center"><br><img src="http://s6.uplod.ir/i/00943/26p6uv6n8e8k.jpg" alt="916205_387.jpg" class="img-fluid"></div> text/html 2018-12-13T13:00:38+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده شوخی‌های جالب شبکه‌های اجتماعی؛ گوشت با کارت ملی http://bojnord1400.mihanblog.com/post/12940 <div align="center"><font face="times new roman,times,serif" color="#003300"><b><font size="5">شوخی‌های جالب شبکه‌های اجتماعی؛ گوشت با کارت ملی</font></b></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" color="#003300"><b><font size="5"> </font></b></font><img class="image_btn img-responsive-news" style="margin: 0px;" title="شوخی‌های جالب شبکه‌های اجتماعی؛ غذا با رویکرد فرهنگی" src="http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1397/9/21/1901410_360.jpg" alt="شوخی‌های جالب شبکه‌های اجتماعی؛ غذا با رویکرد فرهنگی" width="550" height="289" align=""></div> text/html 2018-12-13T10:57:16+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده به مدت ١٠ شب؛ تماشاخانه شمس نمایش "این خونه بهم ریخته است" را میزبانی می کند http://bojnord1400.mihanblog.com/post/12946 <div align="center"><h1 style="font-size: 18px; line-height: 22px;"><font size="5" face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" color="#990000">&nbsp;نمایش "این خونه بهم ریخته است" <br></font></h1><div><img src="https://khsh.farhang.gov.ir/ershad_content/Media/image/2018/12/695946_orig.jpg" style="position: static; top: auto; width: 100%; height: auto; display: block; margin: 0px; padding: 0px;" class="" width="763" height="1080"></div><div><br></div></div> text/html 2018-12-13T03:27:57+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده گزارش تصویری جلسه کتاب خوان . کتابخانه مرکزی بجنورد باشگاه کتاب خوانی اندیشه نو نگاه نو http://bojnord1400.mihanblog.com/post/12945 <div align="center"><div align="center"><font color="#003300"><b><font size="5" face="times new roman,times,serif">گزارش تصویری جلسه کتاب خوان . کتابخانه مرکزی بجنورد</font></b></font></div><div align="center"><br><font color="#003300"><b><font size="5" face="times new roman,times,serif"><font color="#003300"><b><font size="5" face="times new roman,times,serif">باشگاه کتاب خوانی <font color="#CC0000">اندیشه نو نگاه نو</font></font></b></font></font></b></font></div><div align="center"><br><font color="#003300"><b><font size="5" face="times new roman,times,serif"><font color="#003300"><b><font size="5" face="times new roman,times,serif"><font color="#CC0000"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00942/a4aahufw559h.jpg" alt="ع (1).JPG" class="img-fluid"></font></font></b></font></font></b></font></div><div align="center"><font color="#003300"><b><font size="5" face="times new roman,times,serif"><font color="#003300"><b><font size="5" face="times new roman,times,serif"><font color="#CC0000"><br></font></font></b></font></font></b></font></div></div> text/html 2018-12-13T02:35:58+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده مصراع ناتمام محافل شعر http://bojnord1400.mihanblog.com/post/12942 <div align="center"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" color="#003300"><b><font size="5">مصراع ناتمام محافل شعر <br></font></b></font></div><div align="center"><br><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" color="#003300"><b><font size="5"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00942/1e3o23gg7swv.jpg" alt="3bb267ea-5b7a-491d-a9dc-c88cac83aeb9.jpg" class="img-fluid"></font></b></font></div> text/html 2018-12-13T00:42:29+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده حرف مردم 3371 http://bojnord1400.mihanblog.com/post/12938 <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"><div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"><div align="center"> <div align="center"><div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"><div align="center"><div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"><div align="center"><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" color="#CC0000"><b><font size="5">حرف مردم 3371</font></b></font></div><div align="center"><p align="center"><img src="https://cdn.mashreghnews.ir/d/2017/08/27/2/2031236.jpg" alt="فیلم/ روایت ثریا از بحران جمعیت در ایران" itemprop="image" class="" title="جمعیت مستعد مهاجرت از تهران +جدول" width="378" height="244"></p><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><strong><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font class="text4"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><strong></strong></font></font></font></font></font></font></font></strong></font></font><strong>روزنامه خراسان وخراسان شمالی 22 آذر&nbsp; </strong><br></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> text/html 2018-12-13T00:37:31+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده حسین رحیمی http://bojnord1400.mihanblog.com/post/12943 <div align="center"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" color="#003300"><b><font size="5">حسین رحیمی</font></b></font></div><div align="center"><br><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" color="#003300"><b><font size="5"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00942/g2fuplacz607.jpg" alt="80aec3f2-702a-4a49-b20d-7cc17b14650a.jpg" class="img-fluid"></font></b></font></div> text/html 2018-12-12T20:00:15+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده مشخصات متولدین آذرماه http://bojnord1400.mihanblog.com/post/12774 <div align="center"><div><br></div><font color="#FF0000"><b><font size="5" face="times new roman,times,serif">مشخصات متولدین آذرماه</font></b></font><br><div align="center"><br><font color="#FF0000"><b><font size="5" face="times new roman,times,serif"><img class="shrinkToFit" alt="http://uupload.ir/files/oo5v_img_3383.jpg" src="http://uupload.ir/files/oo5v_img_3383.jpg" width="329" height="497"></font></b></font></div> </div> text/html 2018-12-12T17:04:58+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده گزارش جلسه هفتگی انجمن ادبی عارف بجنوردی http://bojnord1400.mihanblog.com/post/12937 <div align="center"><font face="times new roman,times,serif" color="#003300"><b><font size="5">گزارش جلسه هفتگی انجمن ادبی عارف بجنوردی <br></font></b></font></div><div align="center"><br><font face="times new roman,times,serif" color="#003300"><b><font size="5"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00942/roktydy2d2wn.jpg" alt="9u4lwmpuwm0n.jpg" class="img-fluid"></font></b></font></div> text/html 2018-12-12T00:12:13+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده دبیرستان نمونه نرجس http://bojnord1400.mihanblog.com/post/12935 <div align="center"><font color="#003300"><b><font size="5" face="times new roman,times,serif">گزارش جلسه دبیرستان نمونه نرجس باحضورخانم مینایی پور</font></b></font></div><div align="center"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00942/ef5is1s29eku.jpg" alt="IMG_4028.JPG" class="img-fluid"></div> text/html 2018-12-11T23:52:12+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده پاسخ‌روحانی به‌ یک‌پرسش‌اقتصادی به زبان‌سرخه‌ای http://bojnord1400.mihanblog.com/post/12933 <div align="center"><font face="times new roman,times,serif" color="#000066"><b><font size="5">&nbsp;پاسخ‌روحانی به‌ یک‌پرسش‌اقتصادی به زبان‌سرخه‌ای</font></b></font></div><div align="center"><img class="image_btn img-responsive-news" style="margin: 0px;" title="تلخند تابناک" src="https://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1397/9/18/969538_499.jpg" alt="تلخند تابناک" width="455" height="303" align=""></div><br> text/html 2018-12-11T16:20:44+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده دانستنی ها(4) http://bojnord1400.mihanblog.com/post/12751 <div align="center"><b><font size="6" face="times new roman,times,serif" color="#000066">دانستنی ها(4)</font></b></div><div align="center"><br><b><font size="6" face="times new roman,times,serif" color="#000066"><img class="image_btn img-responsive-news" style="margin: 0px;" title="دانستنی های جالب؛ صندلی چرخدار داروین" src="http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1397/9/20/1900766_652.jpg" alt="دانستنی های جالب؛ صندلی چرخدار داروین" width="400" height="400" align=""></font></b></div><div align="center"><br></div> text/html 2018-12-11T01:14:04+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده گزارش تصویری ازحضورخانم مهنازمینایی پور دردبیرستان نمونه دولتی نرجس http://bojnord1400.mihanblog.com/post/12930 <div align="center"><font size="3" face="times new roman,times,serif" color="#003300"><b>گزارش تصویری</b></font></div><div align="center"><font size="4" face="times new roman,times,serif" color="#CC0000"><b><font size="5"> حضورخانم مهنازمینایی پور</font>(</b></font><font face="times new roman,times,serif" color="#003300"><b><font size="5"><font size="4" color="#CC0000">مدیرکل امور زنان و خانواده وزارت آموزش وپرورش)&nbsp;</font> <br></font></b></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" color="#003300"><b><font size="5">دردبیرستان نمونه دولتی نرجس <br></font></b></font></div><br><div align="center"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00942/0fdszzb45ssk.jpg" alt="20.jpg" class="img-fluid"></div> text/html 2018-12-11T00:48:30+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده شوخی‌های جالب شبکه‌های اجتماعی http://bojnord1400.mihanblog.com/post/12927 <div align="center"><font face="times new roman,times,serif" color="#CC0000"><b><font size="5">شوخی‌های جالب شبکه‌های اجتماعی</font></b></font></div><div align="center"><img class="image_btn img-responsive-news" style="margin: 0px;" title="شوخی‌های جالب شبکه‌های اجتماعی؛" src="http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1397/9/19/1899530_312.jpg" alt="شوخی‌های جالب شبکه‌های اجتماعی؛" width="346" height="225" align=""></div> text/html 2018-12-10T23:51:17+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده ازکتاب هایی که دیروزخوانده ام (719) http://bojnord1400.mihanblog.com/post/12905 <div align="center"><font face="times new roman,times,serif" color="#003300"><b><font size="5">ازکتاب هایی که دیروزخوانده ام (719) <br></font></b></font></div><div align="center"><br><font face="times new roman,times,serif" color="#003300"><b><font size="5"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00942/4ytc5h1lsxej.jpg" alt="IMG_3733.JPG" class="img-fluid"></font></b></font></div> text/html 2018-12-10T17:47:17+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده گزارش تصویری جلسه جمعیت دوستداران فرهنگ وتمدن خراسان شمالی http://bojnord1400.mihanblog.com/post/12923 <div align="center"><font face="times new roman,times,serif" color="#003300"><b><font size="5" color="#FF0000"><font size="3">گزارش تصویری&nbsp;&nbsp;</font> </font><font size="5"><br></font></b></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" color="#003300"><b><font size="5">جلسه جمعیت دوستداران فرهنگ وتمدن خراسان شمالی&nbsp; <br></font></b></font></div><div align="center"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00942/rop8izu37bp0.jpg" alt="ق (20).JPG" class="img-fluid"></div><div align="center"><br></div> text/html 2018-12-10T00:44:36+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده گزارش تصویری ازنمایشگاه عکس هنرجویان آموزشگاه اورانوس http://bojnord1400.mihanblog.com/post/12924 <div align="center"><font color="#003300"><b><font size="5" face="times new roman,times,serif"><font size="3" color="#FF0000">گزارش تصویری</font></font></b></font></div><div align="center"><font color="#003300"><b><font size="5" face="times new roman,times,serif"><font size="3" color="#FF0000"> </font>ازنمایشگاه عکس هنرجویان آموزشگاه اورانوس&nbsp; <br></font></b></font></div><div align="center"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00942/ehvdjapi2h5v.jpg" alt="IMG_4022.JPG" class="img-fluid"></div> text/html 2018-12-08T23:49:24+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده ازکتاب هایی که دیروزخوانده ام (718) http://bojnord1400.mihanblog.com/post/12901 <div align="center"><font face="times new roman,times,serif" color="#003300"><b><font size="5">ازکتاب هایی که دیروزخوانده ام (718) <br></font></b></font></div><div align="center"><br><font face="times new roman,times,serif" color="#003300"><b><font size="5"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00942/7apw9pon0057.jpg" alt="IMG_3644.JPG" class="img-fluid"></font></b></font></div> text/html 2018-12-08T14:56:47+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده شوخی‌های جالب شبکه‌های اجتماعی؛ رنگ مرجانی هر نوشته‌ای نویسنده‌ای http://bojnord1400.mihanblog.com/post/12906 <div align="center"><font face="times new roman,times,serif" color="#000066"><b><font size="5">شوخی‌های جالب شبکه‌های اجتماعی</font></b></font></div><div align="center"><br><p style="text-align: center;"><img class="image_btn img-responsive-news" style="margin: 0px;" title="شوخی‌های جالب شبکه‌های اجتماعی؛" src="http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1397/9/17/1897517_194.jpg" alt="شوخی‌های جالب شبکه‌های اجتماعی؛" width="469" height="207" align=""></p></div> text/html 2018-12-07T23:36:57+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده ازکتاب هایی که دیروزخوانده ام (717) http://bojnord1400.mihanblog.com/post/12900 <div align="center"><font face="times new roman,times,serif" color="#003300"><b><font size="5">ازکتاب هایی که دیروزخوانده ام (717) <br></font></b></font></div><div align="center"><br><font face="times new roman,times,serif" color="#003300"><b><font size="5"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00942/6j663aislhwl.jpg" alt="ف (2).JPG" class="img-fluid"></font></b></font></div> text/html 2018-12-07T18:24:43+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده گزارش تصویری جشنواره آش رشته (2) http://bojnord1400.mihanblog.com/post/12903 <div align="center"><font face="georgia,times new roman,times,serif" color="#000099"><b><font size="5">گزارش تصویری جشنواره آش رشته(2) <br></font></b></font></div><div align="center"><br><font face="georgia,times new roman,times,serif" color="#000099"><b><font size="5"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00942/n7kd5mlfz34f.jpg" alt="خ (16).JPG" class="img-fluid"></font></b></font></div> text/html 2018-12-07T18:17:25+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده گزارش تصویری جشنواره آش رشته http://bojnord1400.mihanblog.com/post/12902 <div align="center"><font face="georgia,times new roman,times,serif" color="#000099"><b><font size="5">گزارش تصویری جشنواره آش رشته </font></b></font><br></div><div align="center"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00942/fe6d0zmff05u.jpg" alt="خ (3).JPG" class="img-fluid"></div> text/html 2018-12-06T01:21:41+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده گزارش تصویری جلسه کتاب خوان . کتابخانه مرکزی بجنورد http://bojnord1400.mihanblog.com/post/12893 <div align="center"><font color="#003300"><b><font size="5" face="times new roman,times,serif">گزارش تصویری جلسه کتاب خوان . کتابخانه مرکزی بجنورد</font></b></font></div><div align="center"><br><font color="#003300"><b><font size="5" face="times new roman,times,serif"><font color="#003300"><b><font size="5" face="times new roman,times,serif">باشگاه کتاب خوانی <font color="#CC0000">اندیشه نو نگاه نو</font></font></b></font></font></b></font></div><div align="center"><div align="center"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00941/r483otqehjkq.jpg" alt="ع (1).JPG" class="img-fluid"></div></div>