بجنورد1400 مدرس بازنشسته تربیت معلم بجنورد چاپ دوکتاب درموردبجنورد .نگارش بیش از1000مقاله گزارش ومصاحبه درنشریات استان وکشور خبرنگارومسئول تحریریه روزنامه خراسان شمالی به مدت 5سال مدیرداخلی هفته نامه سیاحت شرق به مدت 6ماه دبیرانجمن ادبی عارف بجنوردازسال 1364عضوانجمن مفاخراستان و... این وبلاگ برای معرفی استان خراسان شمالی بخصوص بجنوردراه اندازی شده است.برداشت ازاین وبلاگ حتی بدون ذکربجنورد1400 آزادآزادآزادمی باشد. روزانه 500صفحه کتاب می خوانم که هرروزمعرفی می شوند. هیچ مطلبی ازوبلاگ حذف نمی شود،کافی است درقسمت جستجو عنوانی راکه می خواهیدتایپ کنید. 09156163019 http://bojnord1400.mihanblog.com 2018-10-22T19:49:37+01:00 text/html 2018-10-22T16:06:36+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده نگزارش تصویری مایشگاه دانشجویان دانشگاه انقلاب اسلامی ودانشگاه دولتی بجنورد http://bojnord1400.mihanblog.com/post/12562 <div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#CC0000"><b><font size="5" face="times new roman,times,serif">گزارش تصویری</font></b></font></div><div align="center"><font color="#CC0000"><b><font size="5" face="times new roman,times,serif"> نمایشگاه دانشجویان دانشگاه انقلاب اسلامی ودانشگاه دولتی بجنورد</font></b></font></div><div align="center"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00937/fzdeg3d8x4u9.jpg" alt="ا (9).JPG" class="img-fluid"><div align="center"><br></div></div> text/html 2018-10-22T02:33:17+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده جلسه هفتگی انجمن ادبی عارف بجنوردی http://bojnord1400.mihanblog.com/post/11708 <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"><font size="4" face="times new roman,times,serif" color="#006600"><b><font size="5">جلسه هفتگی انجمن ادبی عارف بجنوردی</font>&nbsp;</b></font></div><div align="center"><div align="center"><div align="center"><img src="https://media.mehrnews.com/d/2015/05/13/3/1693215.jpg?ts=1486462047399" alt=" جشنواره گردشگری سفر به دشت شقایق کالپوش در میامی برگزار شد" itemprop="image" class="" title=" جشنواره گردشگری سفر به دشت شقایق کالپوش در میامی برگزار شد" width="489" height="275"></div></div></div><font size="4"><br></font><font size="4"><font face="times new roman,times,serif" color="#006600"><b><font color="#ff0000"><font color="#000099"><font color="#ff0000"><font face="times new roman,times,serif" color="#006600"><b><font color="#ff0000"><font face="times new roman,times,serif" color="#006600"><b><font color="#ff0000"><font size="4" face="times new roman,times,serif" color="#006600"><b><font color="#ff0000">سه شنبه 1 آبان 97 ساعت5&nbsp; نگارخانه <font size="3">(اداره فرهنگ وارشاداسلامی بجنورد)</font></font></b></font></font></b></font></font></b></font></font></font></font></b></font></font></div><br></div> </div> </div> text/html 2018-10-22T00:41:04+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده مرد یک میلیون کیلومتری http://bojnord1400.mihanblog.com/post/12559 <div align="center"><h1 class="bold h2-medium-size Online-color"><font size="5" face="times new roman,times,serif" color="#990000">مرد یک میلیون کیلومتری </font></h1><div><img src="http://s6.uplod.ir/i/00937/61rsq6fqjb8i.jpg" alt="636757206810407927.jpg" class="img-fluid" width="497" height="331"></div></div> text/html 2018-10-22T00:25:58+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده نقش کم رنگ تئاتر معلولان http://bojnord1400.mihanblog.com/post/12555 <div align="center"><font face="times new roman,times,serif" color="#000066"><b><font size="5">نقش کم رنگ تئاتر معلولان</font></b></font></div><div align="center"><br><font face="times new roman,times,serif" color="#000066"><b><font size="5"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00937/726hwdlhfioo.jpg" alt="d027cb9c-f637-44d0-ba61-5fb4e0db80b3.jpg" class="img-fluid" width="493" height="274"></font></b></font></div> text/html 2018-10-21T23:34:49+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده قاصدک http://bojnord1400.mihanblog.com/post/12556 <div align="center"><font face="times new roman,times,serif"><b><font size="5">قاصدک <br></font></b></font></div><div align="center"><br><font face="times new roman,times,serif"><b><font size="5"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00937/pi81jn049e5l.jpg" alt="33801b6e-1fdb-481d-80f6-a14522606905.jpg" class="img-fluid"></font></b></font></div> text/html 2018-10-21T23:30:52+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده نقدوبررسی کتاب http://bojnord1400.mihanblog.com/post/12458 <div align="center"><font face="times new roman,times,serif" color="#CC0000"><b><font size="5">نقدوبررسی کتاب <font color="#003300">طاعون </font>(آلبرکامو)<br></font></b></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" color="#CC0000"><b><font size="5">30مهرسینماعمیق ساعت 18</font></b></font><br></div><div align="center"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00936/dzhnqeov58a8.jpg" alt="amigh_new.jpg" class="img-fluid" width="457" height="304"></div><div align="center"><br></div> text/html 2018-10-21T22:28:53+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده ازکتاب هایی که دیروزخوانده ام (690) http://bojnord1400.mihanblog.com/post/12549 <div align="center"><font face="times new roman,times,serif" color="#003300"><b><font size="5">ازکتاب هایی که دیروزخوانده ام (690) <br></font></b></font></div><div align="center"><br><font face="times new roman,times,serif" color="#003300"><b><font size="5"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00937/vyd3leufnb73.jpg" alt="IMG_1509.JPG" class="img-fluid"></font></b></font></div> text/html 2018-10-21T21:45:26+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده حرف مردم 3333 http://bojnord1400.mihanblog.com/post/12546 <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" color="#CC0000"><b><font size="5">حرف مردم 3333</font></b></font></div><p align="center"><img id="ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_NewsContent4_Image1" title="بیش از 35درصد جمعیت کشور در کلان شهرها زندگی می‏ کنند" class="MainImage img-thumbnail" src="http://img8.irna.ir/1396/13960729/82703461/n82703461-71941284.jpg" style="border-width: 0px;" width="381" height="255"></p><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><strong><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font class="text4"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><strong></strong></font></font></font></font></font></font></font></strong></font></font><strong>روزنامه خراسان وخراسان شمالی 30مهر</strong><strong></strong></div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> text/html 2018-10-21T21:44:19+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده نمونه‌هایی از کارت ویزیت‌های خلاقانه http://bojnord1400.mihanblog.com/post/12551 <div align="center"><font face="times new roman,times,serif" color="#003300"><b><font size="5">نمونه‌هایی از کارت ویزیت‌های خلاقانه</font></b></font></div><div align="center"><br><font face="times new roman,times,serif" color="#003300"><b><font size="5"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00937/udgqyctcvlyf.jpg" alt="1849771_647.jpg" class="img-fluid" width="463" height="392"> </font></b></font></div> text/html 2018-10-21T21:43:25+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده دستاورد‌های علمی که آینده دنیا را عوض خواهند کرد http://bojnord1400.mihanblog.com/post/12548 <div align="center"><font face="times new roman,times,serif" color="#660000"><b><font size="5">دستاورد‌های علمی که آینده دنیا را عوض خواهند کرد <br></font></b></font></div><div align="center"><img class="image_btn img-responsive-news" style="margin: 0px;" title="کشف‌های علمی که به زودی دنیا را عوض خواهد کرد" src="http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1397/7/29/1849276_463.jpg" alt="کشف‌های علمی که به زودی دنیا را عوض خواهد کرد" width="346" height="230" align=""></div> text/html 2018-10-21T16:51:24+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده کمی هم به غذا و آشپزی و آشپزخانه بخندیم http://bojnord1400.mihanblog.com/post/12554 <div align="center"><font face="times new roman,times,serif" color="#660000"><b><font size="5">کمی هم به غذا و آشپزی و آشپزخانه بخندیم <br></font></b></font></div><div align="center"><img class="image_btn img-responsive-news" style="margin: 0px;" title="کمی هم به غذا و خوراکی و آشپزخانه بخندیم" src="http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1397/7/29/1849694_702.jpg" alt="کمی هم به غذا و خوراکی و آشپزخانه بخندیم" width="489" height="291" align=""></div> text/html 2018-10-21T13:10:30+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده کتاب‌های وطنی که «برگزیده جایزه...» شدند http://bojnord1400.mihanblog.com/post/12550 <div align="center"><font face="times new roman,times,serif" color="#003300"><b><font size="5">کتاب‌های وطنی که<font color="#FF0000"> «بر</font></font></b></font><font face="times new roman,times,serif" color="#003300"><b><font size="5"><font color="#FF0000">گزیده جایزه...» </font>شدند</font></b></font></div><div align="center"><br><font face="times new roman,times,serif" color="#003300"><b><font size="5"><font face="times new roman,times,serif" color="#003300"><b><font size="5"><font color="#FF0000"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00937/dgj5juf0w1dd.jpg" alt="1604360_666.jpg" class="img-fluid" width="361" height="239"></font></font></b></font></font></b></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" color="#003300"><b><font size="5"></font></b></font><br></div> text/html 2018-10-21T11:18:07+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده نمایشگاه مد و لباس "نقش تن پوش" در بجنورد برگزار شد http://bojnord1400.mihanblog.com/post/12547 <div align="center"><h1 style="font-size: 18px; line-height: 22px;"><font size="5" face="times new roman,times,serif" color="#000066">نمایشگاه مد و لباس "نقش تن پوش" در بجنورد برگزار شد </font></h1><h1 style="font-size: 18px; line-height: 22px;"><font size="5" face="times new roman,times,serif" color="#000066"> </font><img src="https://khsh.farhang.gov.ir/ershad_content/Media/image/2018/10/676717_orig.jpg" style="position: static; top: auto; display: block; margin: 0px; padding: 0px;" class="" width="404" height="269"></h1><div><b><font size="4" face="times new roman,times,serif"><span id="ctl00_cphMiddle_SAMPARL_Web_View_NewsUI_NewsDetail00cphMiddle_7991_lblBody"><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%;" lang="FA">قرهنگسرای شهروند&nbsp;<font color="#FF0000"> صبح ها ١٠ تا ١٣ و عصرها ١٧ تا ٢٠</font></span></span></font></b></div></div> text/html 2018-10-20T23:32:34+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده تیپ و استایل چهره‌های ایرانی؛ از نوه فردین تا دوچرخه‌سواری آرمین http://bojnord1400.mihanblog.com/post/12545 <div align="center"><font face="times new roman,times,serif" color="#000066"><b><font size="5">تیپ و استایل چهره‌های ایرانی</font></b></font></div><div align="center"><img class="image_btn img-responsive-news" style="margin: 0px auto; display: block;" title="تیپ و استایل چهره‌های ایرانی؛" src="http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1397/7/28/1847962_448.jpg" alt="تیپ و استایل چهره‌های ایرانی؛" width="450" height="433" align=""> <div class="row"> <div class="col-md-36"> <div class="subtitle"> </div></div></div></div> text/html 2018-10-20T22:52:19+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده تصاویر احساسی که روحتان را گرم می‌کند http://bojnord1400.mihanblog.com/post/12544 <div align="center"><font face="times new roman,times,serif" color="#FF0000"><b><font size="5">تصاویر احساسی که روحتان را گرم می‌کند <br></font></b></font></div><div align="center"><div dir="rtl" style="text-align: center;"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><img class="image_btn img-responsive-news" style="margin: 0px;" title="تصاویر احساسی که روحتان را گرم می‌کند" src="http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1397/7/28/1847829_160.jpg" alt="تصاویر احساسی که روحتان را گرم می‌کند" width="450" height="694" align=""></font></div></div> text/html 2018-10-20T12:45:18+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده دومین دوره آموزشی جام باشگاه های کتابخوانی در بجنورد برگزار شد http://bojnord1400.mihanblog.com/post/12543 <div align="center"><h1 style="font-size: 18px; line-height: 22px;"><font size="4" face="times new roman,times,serif" color="#000066">برگزاری دومین دوره آموزشی جام باشگاه های کتابخوانی در بجنورد</font></h1><div><img src="http://s6.uplod.ir/i/00937/2qlcmsjp85tv.jpg" alt="IMG_1487.JPG" class="img-fluid"></div></div> text/html 2018-10-20T12:43:33+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده دومین نمایشگاه گروهی هنرجویان عکاسی دربجنورد برپا شد http://bojnord1400.mihanblog.com/post/12542 <div align="center"><h1 style="font-size: 18px; line-height: 22px;"><font size="5" face="times new roman,times,serif" color="#000099">دومین نمایشگاه گروهی هنرجویان عکاسی دربجنورد برپا شد</font></h1><h1 style="font-size: 18px; line-height: 22px;"><font size="5" face="times new roman,times,serif" color="#000099"> </font><img src="https://khsh.farhang.gov.ir/ershad_content/Media/image/2016/12/424297_orig.jpeg" style="position: static; top: auto; display: block; margin: 0px; padding: 0px;" class="" width="371" height="329"></h1></div> text/html 2018-10-20T00:20:23+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده خوانندگان "عصرایران" به یکدیگر کتاب معرفی می کنند http://bojnord1400.mihanblog.com/post/12535 <div align="center"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" color="#CC0000"><b><font size="5">خوانندگان "عصرایران" به یکدیگر کتاب معرفی می کنند</font></b></font></div><div align="center"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00937/4j5nggvr010d.jpg" alt="902115_648.jpg" class="img-fluid"><br><br></div> text/html 2018-10-19T23:45:52+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده لذت شعر http://bojnord1400.mihanblog.com/post/11970 <div align="center"><font face="times new roman,times,serif" color="#006600"><b><font size="5">لذت شعر</font></b></font><br><div align="center"><img class="img" src="http://home.peymansaz.org/uploads/posts/2017-08/1502528157_virtual-window-2.jpg" alt="پنجره مجازی" width="481" height="311"></div> <br></div> text/html 2018-10-19T13:09:50+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده «نخستین جهانگرد زن ایرانی» http://bojnord1400.mihanblog.com/post/12540 <div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif" color="#CC0000"><b>«نخستین جهانگرد زن ایرانی»</b></font></div><div align="center"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00937/avt6p9vymegy.jpg" alt="nf00174995-2.jpg" class="img-fluid"><br><br></div> text/html 2018-10-19T13:06:50+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده چطور عکس‌های معمولی را به شاهکار تبدیل کنیم؟ http://bojnord1400.mihanblog.com/post/12539 <div align="center"><font face="times new roman,times,serif" color="#990000"><b><font size="5">چطور عکس‌های معمولی را به شاهکار تبدیل کنیم؟ <br></font></b></font></div><div align="center"><img class="image_btn img-responsive-news" style="margin: 0px;" title="چطور عکس‌های معمولی را به شاهکار تبدیل کنیم؟" src="http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1397/7/25/1845843_959.jpg" alt="چطور عکس‌های معمولی را به شاهکار تبدیل کنیم؟" width="434" height="427" align=""></div> text/html 2018-10-19T00:57:56+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده ربات‌ها در زندگی انسان http://bojnord1400.mihanblog.com/post/12537 <div align="center"><h1 style="padding: 0px;margin: 0px" class="title"><font size="5" face="times new roman,times,serif" color="#000099">ربات‌ها در زندگی انسان <br></font></h1><div><img alt="یک ربات مدلینگ در نمایشگاه هفته مد در فیلیپین " src="http://faradeed.ir/files/fa/news_albums/63561/4675/resized/resized_252829_249.jpg" style="display: block; margin: auto; padding-bottom: 15px;" class="img-responsive-news" width="438" height="308"></div></div> text/html 2018-10-18T18:37:31+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده مشخصات متولدین مهرماه http://bojnord1400.mihanblog.com/post/12358 <div align="center"><div align="center"><font color="#FF0000"><b><font size="5" face="times new roman,times,serif">مشخصات متولدین مهرماه<br></font></b></font><font color="#FF0000"><b><font size="5" face="times new roman,times,serif"><img class="shrinkToFit" alt="http://uupload.ir/files/oo5v_img_3383.jpg" src="http://uupload.ir/files/oo5v_img_3383.jpg" width="329" height="497"></font></b></font></div> <br><br><br><br></div> text/html 2018-10-18T17:45:25+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده سندی ازتاسیس اولین مدرسه بجنورد1286شمسی http://bojnord1400.mihanblog.com/post/12534 <div align="center"><font face="times new roman,times,serif" color="#000066"><b><font size="5">سندی ازتاسیس اولین مدرسه بجنورد1286شمسی <br></font></b></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" color="#000066"><b><font size="5"><br></font></b></font></div><div align="center"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00937/0rncvzb3y834.jpg" alt="IMG_1622.JPG" class="img-fluid" width="391" height="540"></div> text/html 2018-10-18T16:42:40+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده عکس ومکث (4) http://bojnord1400.mihanblog.com/post/12456 <div align="center"><font face="times new roman,times,serif" color="#FF0000"><b><font size="6">عکس ومکث&nbsp; (4) <br></font></b></font></div><div align="center"><br><div align="center"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00937/lw3qhu8w4r69.jpg" alt="4444444444444444444.jpg" class="img-fluid"></div></div><div align="center"><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><br></div>