بجنورد1400 مدرس بازنشسته تربیت معلم های بجنورد چاپ دوکتاب درموردبجنورد .نگارش بیش از1000مقاله گزارش ومصاحبه درنشریات استان وکشور . مروج برترکتابخوانی کشوردرسال 1397 خبرنگارومسئول تحریریه روزنامه خراسان شمالی به مدت 5سال دبیرانجمن ادبی عارف بجنوردازسال 1364عضوانجمن مفاخراستان و... این وبلاگ برای معرفی استان خراسان شمالی بخصوص بجنوردراه اندازی شده است.برداشت ازاین وبلاگ آزادآزادآزادمی باشد. روزانه 500صفحه کتاب می خوانم که هرروزمعرفی می شوند. 09153187126 http://bojnord1400.mihanblog.com 2020-09-27T04:08:15+01:00 text/html 2020-09-27T00:30:03+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده معرفی کتاب (261)داستان های کوتاه http://bojnord1400.mihanblog.com/post/17845 <div align="center"><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" color="#006600"><b><font size="5"><font color="#006600"><b><font size="5" face="times new roman,times,serif">معرفی کتاب (261)</font></b></font></font></b></font><font size="5" face="times new roman,times,serif" color="#FF0000"><b><b><font face="times new roman,times,serif"><font face="times new roman,times,serif"> داستان های کوتاه</font></font></b></b></font></div><div align="center"><br><font size="5" face="times new roman,times,serif" color="#FF0000"><b><b><font face="times new roman,times,serif"><font face="times new roman,times,serif"><img src="http://uupload.ir/files/ku6_20.jpg" alt="http://uupload.ir/files/ku6_20.jpg"></font></font></b></b></font></div></div> text/html 2020-09-26T23:35:47+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده تاریخ معاصرتاریخ قاجار آداب مدرسه رفتن زنان و دختران ۱۴۰ سال پیش به روایت مونس‌الدوله ندیمه باسواد قجری http://bojnord1400.mihanblog.com/post/17856 <div align="center"><br></div><div align="center"><font size="5" color="#006600"><b><font face="times new roman,times,serif">&nbsp;آداب مدرسه رفتن زنان و دختران ۱۴۰ سال پیش</font></b></font></div><div align="center"><font color="#FF0000"><b><font size="4" face="times new roman,times,serif"> به روایت مونس‌الدوله ندیمه باسواد قجری <br></font></b></font></div><div align="center"><br><p><img src="http://uupload.ir/files/ksbx_school-750x430-1.jpg" alt="http://uupload.ir/files/ksbx_school-750x430-1.jpg"></p></div><div align="center"><br><p><br></p></div> text/html 2020-09-26T13:44:33+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده دیدنی ها(109) http://bojnord1400.mihanblog.com/post/17841 <div align="center"><font face="times new roman,times,serif" color="#6600CC"><b><font size="5">دیدنی ها(109)</font></b></font></div><div align="center"><br><div class="album_list_content"> <font size="4" face="times new roman,times,serif" color="#6600CC"><a title="" href="https://cdn.asriran.com/files/fa/news/1399/7/3/1138998_154.jpg" target="_blank" style="text-decoration: none;"> <img class="img-responsive" alt="" src="https://cdn.asriran.com/files/fa/news_albums/748278/29276/resized/resized_1138998_154.jpg" data-src="https://cdn.asriran.com/files/fa/news_albums/748278/29276/resized/resized_1138998_154.jpg" data-srcset="https://cdn.asriran.com/files/fa/news_albums/748278/29276/resized/resized_1138998_154.jpg" style="display: block;margin: auto;width: auto;height: auto;"> </a></font> </div></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" color="#6600CC"><b><font size="5"><br></font></b></font></div> text/html 2020-09-26T13:41:54+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده زوجی که ۳۷ سال است لباس‌های ست می‌پوشند http://bojnord1400.mihanblog.com/post/17864 <div align="center"><font face="times new roman,times,serif" color="#000099"><b><font size="5">زوجی که ۳۷ سال است لباس‌های ست می‌پوشند <br></font></b></font></div><div align="center"><img class="image_btn img-responsive-news" style="margin: 0px auto; display: block;" title="این زوج ۳۷ سال است که لباس‌های ست می‌پوشند" src="https://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1399/7/5/2444250_921.jpg" alt="این زوج ۳۷ سال است که لباس‌های ست می‌پوشند" width="400" height="400" align=""></div> text/html 2020-09-26T13:39:02+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده اینستاگرام فارسی؛ مهاجرت جنجالی خانم چرخنده http://bojnord1400.mihanblog.com/post/17863 <div align="center"><font face="times new roman,times,serif" color="#6600CC"><b><font size="5">اینستاگرام فارسی؛ مهاجرت جنجالی خانم چرخنده <br></font></b></font></div><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/lxq_2444372_652.jpg" alt="http://uupload.ir/files/lxq_2444372_652.jpg"></div> text/html 2020-09-26T04:55:46+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده تاریخ معاصرتاریخ قاجار ماجرای پر شدن حرمسرای شاهان قاجار http://bojnord1400.mihanblog.com/post/17859 <div align="center"><font face="times new roman,times,serif" color="#6600CC"><b><font size="5">ماجرای پر شدن حرمسرای شاهان قاجار <br></font></b></font></div><div align="center"><br><font face="times new roman,times,serif" color="#6600CC"><b><font size="5"><img src="http://uupload.ir/files/cvuv_haramsara-ghajar-750x430-1.jpg" alt="http://uupload.ir/files/cvuv_haramsara-ghajar-750x430-1.jpg"></font></b></font></div><div align="center"><br><br></div> text/html 2020-09-26T01:06:55+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده منتخبی از تیتروعکس روزنامه ها (31) http://bojnord1400.mihanblog.com/post/17860 <div align="center"><font face="times new roman,times,serif" color="#CC0000"><b><font size="5">منتخبی از تیتروعکس روزنامه ها (31)</font></b></font><br><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/svqi_eghtesadsaramad.jpg" alt="http://uupload.ir/files/svqi_eghtesadsaramad.jpg"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br><br></div></div> text/html 2020-09-26T00:30:59+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده ازکتاب هایی که دیروزخوانده ام (959) دنیای سوفی . یوستین گردر http://bojnord1400.mihanblog.com/post/17823 <div align="center"><font face="times new roman,times,serif" color="#003300"><b><font size="5">ازکتاب هایی که دیروزخوانده ام (959)</font></b></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" color="#FF0000"><b><font size="5">دنیای سوفی . یوستین گردر</font></b></font><br></div><div align="center"><img alt="دنیای سوفی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد" class="n3VNCb" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/a/a2/Donyaye_Sufi_Book.Jpg" data-noaft="1" style="width: 320.609px; height: 465px; margin: 0px;"></div> text/html 2020-09-26T00:05:24+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده تصاویر خاص و نقش زنان در کودتا علیه مصدق http://bojnord1400.mihanblog.com/post/17847 <div align="center"><font face="times new roman,times,serif" color="#FF0000"><b><font size="5">تصاویر خاص و نقش زنان در کودتا علیه مصدق</font></b></font></div><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/0k4o_2442884_495.jpg" alt="http://uupload.ir/files/0k4o_2442884_495.jpg"></div> text/html 2020-09-25T23:50:33+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده آدم‌حسابی‌ها؛ پروفسور توفیق موسیوند، مقیم کانادا http://bojnord1400.mihanblog.com/post/17846 <div align="center"><font face="times new roman,times,serif" color="#CC0000"><b><font size="5">آدم‌حسابی‌ها؛ پروفسور توفیق موسیوند، مقیم کانادا <br></font></b></font></div><div align="center"><br><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/8mp_2442073_597.jpg" alt="http://uupload.ir/files/8mp_2442073_597.jpg"></div></div> text/html 2020-09-25T23:42:06+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده گینس ۲۰۲۱ : از کوتاه‌ترین راننده‌ی اتوبوس تا موتورسواری با سر http://bojnord1400.mihanblog.com/post/17848 <div align="center"><font face="times new roman,times,serif" color="#CC0000"><b><font size="5">گینس ۲۰۲۱ <br></font></b></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" color="#CC0000"><b><font size="5"> از کوتاه‌ترین راننده‌ی اتوبوس تا موتورسواری با سر</font></b></font></div><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/vg21_yyyyyyyyyyyy_(3).jpg" alt="http://uupload.ir/files/vg21_yyyyyyyyyyyy_(3).jpg"></div> text/html 2020-09-25T23:39:24+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده زه 6 میلیونی! http://bojnord1400.mihanblog.com/post/17854 <div align="center"><font face="times new roman,times,serif" color="#6600CC"><b><font size="6">زه 6 میلیونی!</font></b></font></div><div align="center"><br><font face="times new roman,times,serif" color="#6600CC"><b><font size="6"><img src="http://uupload.ir/files/kshg_d3b424ea-7871-441c-a97e-0127e13e5d4d.jpg" alt="http://uupload.ir/files/kshg_d3b424ea-7871-441c-a97e-0127e13e5d4d.jpg"></font></b></font></div> text/html 2020-09-25T23:35:03+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده حرف مردم 3866 http://bojnord1400.mihanblog.com/post/17827 <div align="center"> <div align="center"><div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"><div align="center"><div align="center"> <div align="center"> <div align="center"><font face="times new roman,times,serif" color="#CC0000"><b><font size="5">حرف مردم&nbsp; 3866</font></b></font><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/xku_5220ad53-5d5a-4f96-8ab8-bd717fb18375.jpg" alt="http://uupload.ir/files/xku_5220ad53-5d5a-4f96-8ab8-bd717fb18375.jpg"></div><div align="center"><br></div><font size="4" face="times new roman,times,serif" color="#009900"><strong>روزنامه خراسان وخراسان شمالی&nbsp; 5 مهر99</strong></font></div> </div> </div></div></div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> text/html 2020-09-25T18:17:57+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده بانوان خراسان شمالی در مسابقات دو و میدانی قهرمانی باشگاه‌های کشور خوش درخشیدند http://bojnord1400.mihanblog.com/post/17853 <div align="center"><font size="4" face="times new roman,times,serif" color="#FF0000"><b>بانوان خراسان شمالی در مسابقات دو و میدانی قهرمانی باشگاه‌های کشور خوش درخشیدند</b></font></div><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/9mrj_157638238.jpg" alt="http://uupload.ir/files/9mrj_157638238.jpg"></div> text/html 2020-09-25T14:04:29+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده نماینده مردم شازند در مجلس: هنر روحانی سِت‌کردن رنگ ریش و لباسش است! http://bojnord1400.mihanblog.com/post/17850 <div align="center"><font color="#003300"><b><font size="4" face="times new roman,times,serif">نماینده مردم شازند در مجلس: </font></b></font><br></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" color="#FF0000"><b><font size="5">هنر روحانی سِت‌کردن رنگ ریش و لباسش است!</font></b></font></div><div align="center"><br><p align="center"><font size="4" face="times new roman,times,serif" color="#990000"><img class="image_btn img-responsive-news" style="margin: 0px;" title="هنر روحانی ست کردن رنگ ریش و لباسش است!" src="https://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1399/7/4/2443782_155.jpg" alt="هنر روحانی ست کردن رنگ ریش و لباسش است!" width="500" height="281" align=""></font></p></div> text/html 2020-09-25T10:35:37+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده تاریخ تمدن ایران باستانتاریخ باستان قصه ساخت آرامگاه فردوسی http://bojnord1400.mihanblog.com/post/17835 <div align="center"><font color="#006600"><b><font size="5" face="times new roman,times,serif">قصه ساخت آرامگاه فردوسی <br></font></b></font></div><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/wjne_ferdowsi-status-700x430-1.jpg" alt="http://uupload.ir/files/wjne_ferdowsi-status-700x430-1.jpg"></div> text/html 2020-09-25T01:28:56+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده معرفی کتاب (255)سیاه برازنده‌ی توست http://bojnord1400.mihanblog.com/post/17808 <div align="center"><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" color="#006600"><b><font size="5"><font color="#006600"><b><font size="5" face="times new roman,times,serif">معرفی کتاب (255)</font></b></font></font></b></font><font size="5" face="times new roman,times,serif" color="#FF0000"><b><b><font face="times new roman,times,serif"><font face="times new roman,times,serif">سیاه برازنده‌ی توست</font></font></b></b></font></div><div align="center"><br><font size="5" face="times new roman,times,serif" color="#FF0000"><b><b><font face="times new roman,times,serif"><font face="times new roman,times,serif"><img src="http://uupload.ir/files/1r9l_oooooooooooo.jpg" alt="http://uupload.ir/files/1r9l_oooooooooooo.jpg"></font></font></b></b></font></div><div align="center"><br><font face="times new roman,times,serif" color="#006600"><b><font size="5"></font></b></font></div></div> text/html 2020-09-25T01:23:51+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده اسکاتلندی ها مردمی بسیار مهربان و فوق العاده صادقند http://bojnord1400.mihanblog.com/post/17389 <div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><b><span style="font-size:18px"><span style="color:#6600cc"><font face="times new roman,times,serif"><b><font size="5"><span style="font-size:18px"><span style="color:#6600cc">&nbsp;</span></span></font></b></font></span></span></b></font><font size="5" face="times new roman,times,serif"><b><span style="font-size:18px"><span style="color:#6600cc"><font face="times new roman,times,serif"><b><font size="5"><span style="font-size:18px"><span style="color:#6600cc"><font color="#006600"><span style="font-size:26px"><span style="font-family:Times New Roman"></span><span style="font-family:times new roman,times,serif"><strong><span style="color:#6600cc"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><strong><span style="color:#6600cc">مصاحبه با خانم سولماز داوری</span></strong></span></span></strong></span></span>(</font><font color="#003300">بجنوردی مقیم اسکاتلند)</font></span></span></font></b></font></span></span></b></font></div><div align="center"><br><font size="5" face="times new roman,times,serif"><b><span style="font-size:18px"><span style="color:#6600cc"><font face="times new roman,times,serif"><b><font size="5"><span style="font-size:18px"><span style="color:#6600cc"><img src="http://uupload.ir/files/akjr_web_glasgow_shutterstock_659299072.jpg" alt="http://uupload.ir/files/akjr_web_glasgow_shutterstock_659299072.jpg"><br></span></span></font></b></font></span></span></b></font></div><div align="center"><br><font size="5" face="times new roman,times,serif"><b><span style="font-size:18px"><span style="color:#6600cc"><font face="times new roman,times,serif"><b><font size="5"><span style="font-size:18px"><span style="color:#6600cc"></span></span></font></b></font></span></span></b></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif" color="#003300"><b><span style="font-size:18px">اسکاتلندی ها مردمی بسیار مهربان وفوق العاده صادقند</span></b></font></div> text/html 2020-09-25T00:20:22+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده زنگ تفریح (95) http://bojnord1400.mihanblog.com/post/17819 <div align="center"><font color="#6600CC"><b><font size="6" face="times new roman,times,serif">زنگ تفریح (95) <font size="4" color="#CC0000">جوک های دانشجویی</font></font></b></font></div><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/vzvw_louc_bcd01fe63a3594510f84c4dca13935c9.jpg" alt="http://uupload.ir/files/vzvw_louc_bcd01fe63a3594510f84c4dca13935c9.jpg"></div> text/html 2020-09-25T00:11:49+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده دیدنی ها(105) http://bojnord1400.mihanblog.com/post/17800 <div align="center"><font face="times new roman,times,serif" color="#6600CC"><b><font size="5">دیدنی ها(105)</font></b></font></div><div align="center"><br><font face="times new roman,times,serif" color="#6600CC"><b><font size="5"><font size="4" face="times new roman,times,serif" color="#6600CC"><a title="طلوع آفتاب در خلیج " href="https://cdn.asriran.com/files/fa/news/1399/7/2/1138593_332.jpg" target="_blank" style="text-decoration: none;"> <img class="img-responsive" alt="طلوع آفتاب در خلیج " src="https://cdn.asriran.com/files/fa/news_albums/748083/29268/resized/resized_1138593_332.jpg" data-src="https://cdn.asriran.com/files/fa/news_albums/748083/29268/resized/resized_1138593_332.jpg" data-srcset="https://cdn.asriran.com/files/fa/news_albums/748083/29268/resized/resized_1138593_332.jpg" style="display: block;margin: auto;width: auto;height: auto;"> </a></font></font></b></font></div> text/html 2020-09-24T18:11:20+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده مشخصات متولدین مهرماه http://bojnord1400.mihanblog.com/post/17794 <div align="center"><div align="center"><font color="#FF0000"><b><font size="5" face="times new roman,times,serif">مشخصات متولدین مهرماه<br></font></b></font><font color="#FF0000"><b><font size="5" face="times new roman,times,serif"><img class="shrinkToFit" alt="http://uupload.ir/files/oo5v_img_3383.jpg" src="http://uupload.ir/files/oo5v_img_3383.jpg" width="329" height="497"><br></font></b></font></div><div align="center"><font color="#FF0000"><b><font size="5" face="times new roman,times,serif"><font size="4">متولدین ماه های دیگرمی توانند درقسمت جستجوی وبلاگ بنویسند مشخصات متولدین ماه ... وخصوصیات خود را بخوانند </font></font></b></font><br><font color="#FF0000"><b><font size="5" face="times new roman,times,serif"></font></b></font></div></div> text/html 2020-09-24T12:44:55+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده سوغات پرطرفدار و خواصی که فکرش را هم نمی‌کنید! http://bojnord1400.mihanblog.com/post/17836 <div align="center"><font face="times new roman,times,serif" color="#6600CC"><b><font size="5">سوهان وخواصی که فکرش را هم نمی‌کنید! <br></font></b></font></div><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/r6qx_97862_190.jpg" alt="http://uupload.ir/files/r6qx_97862_190.jpg"></div> text/html 2020-09-24T08:47:20+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده چاپ کتاب " هه نگ و ده نگ " درشیروان http://bojnord1400.mihanblog.com/post/17844 <div align="center"><font face="times new roman,times,serif" color="#003300"><b><font size="5">چاپ کتاب " هه نگ و ده نگ " درشیروان <br></font></b></font></div><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/ibcg_pp.jpg" alt="http://uupload.ir/files/ibcg_pp.jpg"></div> text/html 2020-09-24T07:17:09+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده سیاه و سفید؛ تصاویری بکر از ایرانِ قدیم http://bojnord1400.mihanblog.com/post/17840 <div align="center"><font face="times new roman,times,serif"><b><font size="5">سیاه و سفید؛ تصاویری بکر از ایرانِ قدیم <br></font></b></font></div><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/97ku_2436728_469.jpg" alt="http://uupload.ir/files/97ku_2436728_469.jpg"></div> text/html 2020-09-24T06:45:15+01:00 bojnord1400.mihanblog.com سیداحسان سیدی زاده ماشه را من کشیدم http://bojnord1400.mihanblog.com/post/17839 <div align="center"><font face="times new roman,times,serif" color="#FF0000"><b><font size="6">ماشه را من کشیدم&nbsp; <br></font></b></font></div><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/3afu_1138843_551.jpg" alt="http://uupload.ir/files/3afu_1138843_551.jpg"></div>