نمایش 400 اثر با ارزش فرهنگی هنری در خراسان شمالیادامه مطلب
تاریخ : دوشنبه 31 فروردین 1394 | 08:48 ق.ظ | نویسنده : سیداحسان سیدی زاده | نظرات

بی بی جان وفیزیوتراپی
نتیجه تصویری برای فیزیوتراپی
آقای حمیدرضاصدقی

ادامه مطلب
تاریخ : دوشنبه 31 فروردین 1394 | 07:24 ق.ظ | نویسنده : سیداحسان سیدی زاده | نظرات

حرف مردم  1280


 

 روزنامه خراسا ن وخراسان شمالی31اردیبهشت 94


ادامه مطلب
تاریخ : دوشنبه 31 فروردین 1394 | 04:16 ق.ظ | نویسنده : سیداحسان سیدی زاده | نظرات


بزرگداشت آقای توتونچی مدیربازنشسته آموزش وپرورشچهارشنبه 30اردیبهشت ساعت 9تا11صبح دبیرستان همت - بجنورد


ادامه مطلب
تاریخ : یکشنبه 30 فروردین 1394 | 05:57 ق.ظ | نویسنده : سیداحسان سیدی زاده | نظرات

تلاوت 14گانه خورشیدواردبازارنشرکتاب شد

نوشته نویسنده بجنوردی آقای تیمورغلامیادامه مطلب
تاریخ : یکشنبه 30 فروردین 1394 | 05:44 ق.ظ | نویسنده : سیداحسان سیدی زاده | نظرات


گردشگری عشایر؛ صنعتی برای تمام فصول
جاذبه های گردشگری عشایر زیر سایه بی تفاوتی ها


خراسان شمالی - مورخ چهارشنبه 1394/02/30 شماره انتشار 18975
نویسنده: حیدرزاده

ادامه مطلب
تاریخ : یکشنبه 30 فروردین 1394 | 05:41 ق.ظ | نویسنده : سیداحسان سیدی زاده | نظرات

حرف مردم  1279


 

 روزنامه خراسا ن وخراسان شمالی30اردیبهشت 94


ادامه مطلب
تاریخ : یکشنبه 30 فروردین 1394 | 04:50 ق.ظ | نویسنده : سیداحسان سیدی زاده | نظرات
نمایش علیمردان خان دربجنورد

http://www.folder98.com/images/11026972999973398468.jpg


تاریخ : شنبه 29 فروردین 1394 | 09:19 ب.ظ | نویسنده : سیداحسان سیدی زاده | نظرات

کارهای بانمک  بانمک 

ادامه مطلب
تاریخ : شنبه 29 فروردین 1394 | 05:57 ق.ظ | نویسنده : سیداحسان سیدی زاده | نظرات
رمزموفقیت یک ایرانی 


ادامه مطلب
تاریخ : شنبه 29 فروردین 1394 | 05:56 ق.ظ | نویسنده : سیداحسان سیدی زاده | نظرات
ریز و درشت اثر نمایشی مشترک با تاجیکستان


خراسان شمالی - مورخ سه‌شنبه 1394/02/29 شماره انتشار 18974ادامه مطلب
تاریخ : شنبه 29 فروردین 1394 | 05:36 ق.ظ | نویسنده : سیداحسان سیدی زاده | نظرات

عکاسی با موبایل در قاب نقد عکاسان
خراسان شمالی - مورخ سه‌شنبه 1394/02/29


ادامه مطلب
تاریخ : شنبه 29 فروردین 1394 | 04:27 ق.ظ | نویسنده : سیداحسان سیدی زاده | نظرات

محمدحسین رضایی


خراسان شمالی - مورخ سه‌شنبه 1394/02/29 شماره انتشار 18974

ادامه مطلب
تاریخ : شنبه 29 فروردین 1394 | 04:20 ق.ظ | نویسنده : سیداحسان سیدی زاده | نظرات


9 سکانس از پشت پرده «شب های اترک»
خراسان شمالی - مورخ سه‌شنبه 1394/02/29 شماره انتشار 18974ادامه مطلب
تاریخ : شنبه 29 فروردین 1394 | 04:17 ق.ظ | نویسنده : سیداحسان سیدی زاده | نظرات


«خندوانه» قربانی تبلیغات یک جریان سیاسی می‌شود؟
خراسان - مورخ سه‌شنبه 1394/02/29 شماره انتشار 18974ادامه مطلب
تاریخ : شنبه 29 فروردین 1394 | 04:15 ق.ظ | نویسنده : سیداحسان سیدی زاده | نظرات


حرف مردم  1278


 

 روزنامه خراسا ن وخراسان شمالی29اردیبهشت 94


ادامه مطلب
تاریخ : شنبه 29 فروردین 1394 | 04:03 ق.ظ | نویسنده : سیداحسان سیدی زاده | نظراتwww

کتاب «ایریمنگ سئزلره» ، دل نوشته های موزون سوسن قاسم آبادی می باشد که توسط انتشارات درج سخن باطراحی زیبای جلد،روانه بازارکتاب شده است  .

این کتاب علاوه بردل سروده ها، فرهنگ لغتی است ازکلمات وواژه های ترکی بجنوردی که متاسفانه بسیاری ازآن هاامروزبه فراموشی سپرده شده اند.

قاسم آبادی هرگزدراشعارش ازکلمات کوچه بازاری ولمپنیسم استفاده نکرده است .اوهرگزبه تقلیداز برخی شعرای پست مدرن که ادای روشنفکران رادرمی آورندبه دنبال استفاده ازواژه هایی که متاسفانه امروزه مدشده  مانند: سیگار، قهره قجری ،قرص آرام بخش و... نبوده وکوبیدن جنس مخالف نیزدراشعارش دیده نمی شود.دراین راستا، هنجارگریزی های دینی ،جنسی  وعصیانگری های تقلیدی درشعراونیزجایگاهی ندارند.

 اوبااین که ترک است واشعارش رابه ترکی بجنوردی سروده است ولی ازتمامی اقوام ،کرد، تات، ترکمن و...بزرگان آن هابه احترام یادکرده وقوام ودوام استان وسرافرازیش رادروحدت اقوام می داند:

رنگین کمان قوم له    تمام بیر ال ئی

 بیر اله نن  دشمنه       بئز بوقرئی

(تمام اقوام  رنگین کمانی استان من     یک دست هستیم

 و دشمن را با یک دست خفه...خواهیم کرد)

 وی بااین که یک زن است ولی علاقه ای مردانه به حماسه آفرینی های بزرگان دیارش دارد

ججو خاننگ      سسه گلراو باش دن

سردار ائوض   یئننر او داغ وداش دن

 (صدای ججو خان از دور دست ها شنیده خواهد شدو سردار عوض خان از کوه ها و دشت ها  سرازیر خواهد شد)

 «ایریمنگ سئزلره» علاوه براین که فرهنگ لغتی برای اقوام ترک می باشدبابیان سنت های قدیم این دیارقصدآن داشته که مردم آن هارابه فراموشی نسپرندکه درشعرزیبای « قشنگ آیین لره مز»(سنت های زیبای ما)به بسیاری ازآنهااشاره دارد.آدابی چون مهربانی باهمسایگان آن جاکه می گوید:

یادنگ ده ده    بیر قاب پلو که  ظئره چن     بیشردنگ 

بئردنگ کیچی باجه مه که    او قوشنه یه        یئترده

(یادت هست غذای ظهر مان را در دیسی کشیدی و دادی دست خواهر کوچکم که به همسایه برساند؟)

مراسم شب چهارشنبه آخرسال :

«قاشق زنی ،ملقه زنی، ایشی له  

  دروازله  بهی له  یو کیچی له   

 چادر باشده  رفیق نن گلردلن مله یه

 غشمار مله دن    تا  شتر خانه یه  »

« مشگل گشا کروم ده یو ایشی یه چن گلرده  

 نقل و نبات کیشمیشه نن  ملاقه یه تئکرده  »

(یادش بخیر قاشق زنی و ملاقه زنی... 

 بزرگ وکوچک به طرف در ها راه می افتادند  

چادر به سر از غشمار محله تا به شتر خانه که مسافت زیادی بود 

در ها را می زدند و کناری می ایستادند  

 صاحبخانه از قبل سهم شان را  کنار گذاشته بود  

 آجیل مشگل گشا در دستانش تا پشت در می آمد  

 و نقل و نبات و نخودچی کشمش 

  در داخل ملاقه ای که با آن به در می کوبیدند می ریخت )

مقایسه می کندباچهارشنبه سوری های امروزکه متاسفانه به چهارشنبه سوزی تبدیل شده اند:

«سنته ده آرام گلرده یو آرام گئدر ده   

 او اوت له تام   بی دردسر یانرده  »

(این سنت زیبا آرام  شروع می شد وآرام می گذشت  

 وتمام آتش های روشن بدون دردسر می سوخت ) 

  نگاه وسیع ترش ، آداب ورسومی رابیان می کندکه امروزه دیگرردی ازآن نیست .آئینی که شایدنشان ازحاکمیت دموکراسی دراین دیاربود.انتقادازخان ، ارباب وآن که دراین جا، حکومت می کرد:

«بیر گوشه ده شلغ پلغ آئینه ده خان توتماغ  

یا رسمه ده او گین له یم بوجرادا چوخارتماغ 

خان سیبیله تولئیرده یواوتررده بیر تخت ده  

 قویر دلن قولباشه ده بهی یده  او وخت ده   

 او میر نوروزی یده شاباش بئررده عیده   

 یئرلره یم سئونجه لئرده رسم لره بئلی ده   

 (در گوشه ای معرکه ای بر پا بود آئین میر نوروزی یا خان گیری 

 شاید آ  نزمان این ادا ها سنت محسوب می شد 

 خان ، مردی که سبیلش را تابیده بود بر تختی می نشست  

 او را بر  دوش سوار وسط میدان می آوردند  

 میر نوروزی عید را شادباش می گفت )

  دعا وتاکیدی که مادران درمراسم عروسی برای استحکام بنیادخانواده می کردندنیزآئینی مقدس بود:«آغ چادرنگ نن گلدنگ و کفن سنه      چوخارتسن»

( یادت هست چه دعای قشنگی کرد با چادر رفتی با کفن بیرون بیایی؟)

آدابی چون حمام بردن دامادتوسط دوستانش ، آئین طشت زدن درپیش پای عروس :

«طشت وورده لن گلنده او         زینه یه که  یئتشده»

(زمانی که عروس به نزدیک پله های منزل پدر شوهرش رسید برایش طشت زدند)ادامه مطلب
تاریخ : جمعه 28 فروردین 1394 | 08:24 ب.ظ | نویسنده : سیداحسان سیدی زاده | نظرات
تاریخ : جمعه 28 فروردین 1394 | 07:49 ب.ظ | نویسنده : سیداحسان سیدی زاده | نظرات

دانش آموزان کلاس چهارم ابتدایی آقای موحد


دبستان فرخی بجنورد 1347ادامه مطلب
تاریخ : جمعه 28 فروردین 1394 | 07:48 ب.ظ | نویسنده : سیداحسان سیدی زاده | نظرات

علی عابدی روی صندلی مدیریت تماشاخانه سنگلججناب عابدی هنرمندعزیزبجنوردی این افتخارآفرینی مبارک باد


ادامه مطلب
تاریخ : جمعه 28 فروردین 1394 | 05:50 ق.ظ | نویسنده : سیداحسان سیدی زاده | نظرات
پرسشگری، راز ماندگاری خیام


خراسان - مورخ دوشنبه 1394/02/28 شماره انتشار 18973
نویسنده: علیرضا حیدری

ادامه مطلب
تاریخ : جمعه 28 فروردین 1394 | 05:34 ق.ظ | نویسنده : سیداحسان سیدی زاده | نظرات

بوربور - بعلبک  - مشهد


ادامه مطلب
تاریخ : جمعه 28 فروردین 1394 | 05:07 ق.ظ | نویسنده : سیداحسان سیدی زاده | نظرات


حرف مردم  1279


 

 روزنامه خراسا ن وخراسان شمالی28اردیبهشت 94


ادامه مطلب
تاریخ : جمعه 28 فروردین 1394 | 04:41 ق.ظ | نویسنده : سیداحسان سیدی زاده | نظرات
تاریخ : پنجشنبه 27 فروردین 1394 | 10:44 ب.ظ | نویسنده : سیداحسان سیدی زاده | نظرات
تاریخ : پنجشنبه 27 فروردین 1394 | 05:06 ب.ظ | نویسنده : سیداحسان سیدی زاده | نظرات
طنز

بی بی جان وتلویزیون ترکی

آقای محمودرضاصدقی

ادامه مطلب
تاریخ : پنجشنبه 27 فروردین 1394 | 03:44 ب.ظ | نویسنده : سیداحسان سیدی زاده | نظرات


جشن گلونی


روز گلونی روسری سنتی دختران لرستان


کلیک کنیدروی آدرس زیر

تاریخ ثبت دروبلاگ به یک ماه قبل تغییرکرده است 


http://yaftenews.ir/gallerypic/social/4183-alexa-google-yahoo1793.htmlتاریخ : پنجشنبه 27 فروردین 1394 | 05:35 ق.ظ | نویسنده : سیداحسان سیدی زاده | نظرات
مجموعه «آیه های نجات» به چاپ دوم رسید


خراسان شمالی - مورخ یکشنبه 1394/02/27 شماره انتشار 18972

ادامه مطلب
تاریخ : پنجشنبه 27 فروردین 1394 | 05:10 ق.ظ | نویسنده : سیداحسان سیدی زاده | نظرات

سکوت موزه ها در گنجینه فرهنگ ها


خراسان شمالی - مورخ یکشنبه 1394/02/27 شماره انتشار 18972

ادامه مطلب
تاریخ : پنجشنبه 27 فروردین 1394 | 05:04 ق.ظ | نویسنده : سیداحسان سیدی زاده | نظرات

حرف مردم 1277


 

 روزنامه خراسا ن وخراسان شمالی28اردیبهشت 94


ادامه مطلب
تاریخ : پنجشنبه 27 فروردین 1394 | 04:19 ق.ظ | نویسنده : سیداحسان سیدی زاده | نظرات
.: Weblog Themes By VatanSkin :.

تعداد کل صفحات : 2 :: 1 2