گزارش جلسه هفتگی انجمن ادبی عارف بجنوردی
http://uupload.ir/files/shpc_44444444444444444444444444444444.jpghttp://uupload.ir/files/5kh_%D9%81_(6).jpg

خانم نگین بدیعی :

با هرنفست باز به پرواز در آیم
در اندک تو پرشوم و شعرسرایم
درچشم تو گنجشکک حوض دگرم من
افتاده به نقاشی و پررنگ وزرم من
این درد که در دامن شعرتراشید
این تو که درون بدنت عشق خرامید/خراشید
در آتش پیراهن تو دود شوم من
در جنگل متروکه ی تو رود شوم من
مرگ تن من باقلم دست تو آمیخت
گنجشکک قلبم زغم تلخ توبگریخت
من مرده ام وزنده به ظاهرتن شادم
من مرده ام و رفته کسی باز ز یادم
من رانده شده از سفر خویش به خویشم
من تلخی ایام که زد تیشه به ریشم
سرخی لب من همه ازمرز لب توست
من قرمزی مرزم و سربازتن توست
سرباز تن توست و من آن تیرچموشم
آن تیر که رد شد که گذشت ازبرگوشم
آن تیر همان چشم تو بود و منم آن یار
من پرزده ازخویش و من آن ضربه تکرار
من رفته یه یغما ز غم و درد بسوزم
من رفته به یلدا همه ساعت همه روزم
من گمشده در خویشم و تو گمشده در من
من سخت شدم سخت ترازسختی آهن
خنثی گر درد تن من دست تو بوده ست
تو رفته ای وعشق ز من عشق ربوده ست
من رفته ام ازخویش و توهم رفته ای ازمن
من مرده ام و زنده به ظاهر فقط این تن
تو رفته ای و درد نشاندی به تن من
تو رفته ای و رفته منی از تن این من
تو رفته ای و شب نرود ازسر این روز
تو رفته ای و شاعریم از پس آن روز


http://uupload.ir/files/wvmd_%D9%81_(5).jpg


خانم خردادزاده :

گویا خورشید جغرافیا هم

حریف دلم نمی شود

وقتی که  تو

مدام در

هوای منی

***

خیالت راحت

فراموشت کردم

فقط این

«تو»

اصرارداردکه

بامن زندگی کند


http://uupload.ir/files/j3g7_%D9%81_(12).jpg

آقای سجادی :

شال گردن سفیدی که بافتی

طناب

دارم

 شد

جسدم رابه آغوش ساحل بسپار

زمستان است

شاید لاک پشت فاحشه ای

جسدم را تخم گذاری کند

ومن

میان هزاران لاک پشت

دوباره خانه بدوش

دوباره لاک پشتی با

شال سفیدhttp://uupload.ir/files/tsb0_%D9%81_(9).jpg


آقای مرتضی رستمی :

سربه روی شانه ام می گذارد

دلم فکرنکند

تنهاست


http://uupload.ir/files/vrh0_%D9%81_(2).jpg


آقای نوری :

روشن می کنی

بی اجازه جهانم

درست شبیه مادراحمقم

که هرروز

بی اجازه دوستم دارد

هرروز ، هرروز ، هرروز

خورشیدلعنتی  

http://uupload.ir/files/tgo2_%D9%81_(1).jpg

آقای رسول فخرقاسمی

http://uupload.ir/files/dyrx_%D9%81_(3).jpg


آقای عین بیگی


http://uupload.ir/files/mnl3_%D9%81_(4).jpg

آقای جلیلی


http://uupload.ir/files/hos_%D9%81_(7).jpg


آقای علی اکبر سراج اکبری

http://uupload.ir/files/ra3_%D9%81_(8).jpg


آقای احمد    عضدی


http://uupload.ir/files/bo3w_%D9%81_(10).jpg


آقای پارسا


http://uupload.ir/files/6i5w_%D9%81_(11).jpg


آقای جوینیتاریخ : پنجشنبه 22 تیر 1396 | 05:30 ق.ظ | نویسنده : سیداحسان سیدی زاده | نظرات
.: Weblog Themes By VatanSkin :.