مشروح گزارش بزرگداشت استاد احمد شاهد

http://uupload.ir/files/mmmp_20.jpg
ثبت است بر جریده ی عالم دوام

مراسم با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و پخش سرود جمهوری اسلامی آغاز شد .آقای مسعودی فر مجری برنامه اولین سخنران را که آقای حسین فرخنده مدیرکل فرهنگ وارشاداسلامی خراسان شمالی بودند دعوت کردند که ایشان مثل همیشه  با آرامش کامل ، بسیار مسلط و زیبا فرمودند:

« خراسان شمالی دارای گستره بسیاروسیع فرهنگی می باشد که تمدن سازوفرهنگ آفرین بوده و مهد پرورش فقیهان ، ادیبان وشعرای بزرگی بوده که استاداحمدشاهد ازسلاله آنها وتداوم بخش راه وروش آنان است .

ایشان پژوهش های خود را دردوره 70و80 عمر به رشته تحریردرآورده اند که این دوره ، زمان روشنی درک وپختگی واشتیاق ایشان به این مهم ستودنی می باشد.

توجه به مولفه های فرهنگی در عصر هجمه فرهنگی بیگانگان ، ارزشمند است واستاد شاهد تکیه گاهی ستبر و استوارند تا ما را از لرزش های این شبیخون ها ، مصون دارند.مانوس بودن با شعر از مشخصات سخنوری ایشان است .

امیدواریم که آثارتحقیقی وپژوهشی استاد شاهد را بازهم شاهد باشیم که ریشه درفرهنگ ایرانی اسلامی دارد.

توجه به مولفه های فرهنگی ایشان دردورانی که باهجمه فرهنگی روبروهستیم نیازنسل ماست .»

پیام استاندارمحترم از سوی مجری قرائت شد که  استاد شاهد را«غواص دریای علم »خطاب کرده بودند.

صیانت ازفرهنگ رسالتی برای جلوگیری ازخیانت است

سخنران بعدی آقای دکترقوامی نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی بودند که به ذکر خاطراتی از دوران دبیرستان که جناب شاهد مشوق ومنتقد کارهای تئاتری بوده پرداختند وگفتند : «نویسندگان و شعرا ازفرهنگ صیانت می کنند تا خیانت نشود. استاداحمدشاهدازسرمایه های کشوری ماهستند . اگرچه فرهنگ شفاهی ما قدرت بیشتری ازفرهنگ کتبی ما دارد ولی ایشان سختی کارنگارش را پذیرفته اند.

درشرایط امروزدست به قلم بودن کارساده ای نیست واین مراسم درمقابل زحمات وتلاش ایشان بسیاراندک می باشد .سرمایه گذاری درکارهای فرهنگی سخت است وجناب شاهد بیش ازیک میلیارد تومان اززندگی خود راصرف فرهنگ این دیارکرده اند. تلاش بزرگان رانا دیده نگیریم و ازسرمایه های فرهنگی که داشته ایم سبک زندگی را بیاموزیم. امیدوارم انجمن مفاخر استان بازهم چنین برنامه هایی را برای بزرگداشت افرادی که درقید حیات هستند بگذارد.  استاد شاهد اسیر کوته نظری ها ووابستگی ها نبودند ومصداق این شعر بودند که :

گر مرد رهی میان خون باید رفت   ازپای فتاده سرنگون باید رفت

توپای به ره نه وهیچ مپرس    خود راه بگویدت چه سان باید رفت»

پس از اینکه مجری بخشی از پیام رهبرمعظم انقلاب را درنکوداشت بزرگان کشور خواندند استاد حسین پور صاحب مقام های متعدد در جشنواره های موسیقی مقامی کشور با دوتار هنرنمایی کردند .

برای شعر که سرمایه ملی است چه کرده ایم ؟

آقای دکتراکرامی فر ، سخنران بعدی بودند که با عبارت «عاشقیم وعاشقیم وعاشقیم ، جرم ما این است »مثل همیشه ادیبانه لب به سخن باز کردند:«

گذشته پل است ، ایستگاه نیست وسپاسگزاریم که امروزدراین مراسم ازحال حرف می زنیم.

فولاد، ثروت هست ونیست ، کارخانه پفک سازی ثروت هست ونیست ، به گفته رهبرانقلاب شعرثروت است سرمایه ملی است ، تاچه حدبرای این ثروت تلاش کرده ایم ؟

مردم همه خوبند ، یک عده خوب به درد بخورند ، عده ای خوب به درد نخورند که همه شما که این جا دراین مراسم حضور دارید خوب به درد بخورهستید .

ای عشق ... ای پدرصلواتی چه کرده ای

با این دل ... نجیب ... علیه السلام ما

شاعران ثروت ملی اند  و بزرگداشت عزیزی درحوزه فرهنگ  ارزشمنداست. چراسرمایه های انسانی استان ، بیرون می رود؟ چرا دراین اوضاع ، احمدشاهد به اسفراین برمی گردد و یک تنه نشریه مهرگان را منتشرمی کند؟

قدراستاد نکو دانستن  حیف وصد حیف که استاد به من یاد نداد

درعصری که مردم پول خرج می کنند تا آبرو دروکنند نکوداشت این عزیز، هنربزرگی است . قدم زدن درعرصه فرهنگ آن هم در شهرهای کوچک ، حرکت درمیدان مین است .

سخت است در روزگاری که اگر کج راه بروی می گویند «کمرت شکسته ؟» و راست راه بروی می پرسند:«میله کار گذاشتی درکمرت ؟»

چه دشواراست درشرایطی کار فرهنگی بکنی که سلام می کنند تا «سلام علیک »(بیشتر) تحویل بگیرند .

من تقاضا دارم اسم «احمد شاهد »را روی کوچه بن بست نگذارید که شانش بالاترازاین است

.
«زمستان ســــرد است

هر که در مرحلـــــه ی عشـــق نبازد مــــرد است ...»

ارزشمندند کسانی که اززن و بچه ، ثروت وزمان خود مایه می گذرند تا شعربسرایند، سکه شناس باشند، تحقیق وپژوهش ارائه دهند. کاردرعرصه فرهنگ ، جهادفرهنگی می باشد وشاهد جهادگر فرهنگی است .»

آقای اکرامی فر شعری را درباره خراسان شمالی با این مطلع  تقدیم کردند که مورد تشویق فوق العاده قرارگرفتند :

خداوندا مگیر از چشمه های ما زلالی را

نگه دار از بلای ناگهانی این حوالی را

عاشق کتاب ومردم

زهراشاهد دختراستاد آخرین سخنران بودند که به سختی وبا بغض در گلو جملاتی را بیان کردند :

« پدرم به اسفراین برگشت تا تاریخ این شهررا درهمین مکان بنویسد. او مارا زمانی که کودک بودیم به کتابخانه دانشگاه ملی می برد کتاب دراختیارمان می گذاشت که بخوانیم تا واژه ی اسفراین را پیداکنیم که ایشان به عنوان یک ماخذ ومنبع تحقیقی ، ثبت کنند. پدرم عاشق کتاب ، مردم و تحقیق بودند.   

استاد شاهد سخنران پایانی مراسم بودند که درچند دقیقه ، به بازگویی بخشی از شکست در زندگی زناشویی ، فرزندان، تالیفات به شکل بسیار پراکنده پرداختند.

حاشیه ها:

یک ساعت قبل از اعلام رسمی(5:30) زمان شروع  برنامه ، آقای شاهد و جناب فرخنده مدیرکل فرهنگ وارشاداسلامی درسالن حضورپیداکرده بودند.

اگرچه  چند اسپیلیت روشن بود و دو در سالن راهم به ناچار پس ازیک ساعت بازکردند ولی گرمای سالن به شدت حاضران را اذیت می کرد.

با اینکه میزبانان از ساعتی قبل حاضر بودند ولی جلسه با دو ساعت تاخیرساعت 6و37دقیقه  شروع شد و این دیرشروع شدن تحملش برای کسانی مثل من که «بی ادبی کرده بودند و سروقت حضورداشتند سخت بود.»

به کاربردن بعضی از واژه ها مثل «دوران ها »توسط آقای قوامی نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی ، و«مراسم ها» ازسوی آقای دکترمسعودی فر، پسندیده نبود.(جمع بستن کلمه ای که خود جمع می باشد)

تشکرتک تک سخنرانان ، از مجری ازنکات قابل توجه بود که کمتر درمراسمی اتفاق می افتاد.

مجری : خیرمقدم عرض می کنم خدمت آقای دکتر اکرامی فر ... متوجه شدند که ایشان تشریف نیاورده اند عذر خواهی کردند.

هربار مجری یا سخنرانان از حضار خواستند آقای شاهد را تشویق کنند جناب شاهد باایستادن روبه روی حاضران تشکرخود را ابراز می داشتند.

محض ریا جهت اطلاع عرض شود همه دوست داشتند با آقای شاهد عکس بگیرند و ایشان از من می خواستند که درکنارشان بایستم وعکس بگیرم که نظرلطف ایشان بود ولی با اشاره به این که دوربین دردستم دارم نمی توانم کنارتان بایستم عذرخواهی کردم.

آقای عیسی خان حاتمی از ملاکان بزرگ اسفراین ، با کراوات وسبیل به قول معروف خانلرخانی از چهره های قابل تعجب مجلس شده بودند.

حق حق ، حق حق کردن ترکمنی  نوازنده کرمانج در میان اجرای برنامه  برای خیلی ها قابل تعجب بود .

شعر بسیار زیبایی راکه آقای دکتر اکرامی فر خواندند وبه قول خودشان درمسیر رسیدن به مراسم سروده بودند آن قدر زیبا بودکه پنج بار ازسوی حاضران با کف زدن مورد تشویق قرار گرفت .

برای اولین بار استاد شاهد ، پراکنده و نامنظم صحبت می کردند .

پس از پخش کلیپ زیبایی از زندگی آقای  شاهد نوبت به سخنرانی دختر ایشان رسید که به سختی توانستند بغض خود را پنهان کنند .

آقای جمشیدگریوانی و احمدوکیلی ازاعضای جدید شورای اسلامی و خانم مهستی  عضوسابق شورا ، آقای براتعلی حاتمی مدیرکل آموزش وپرورش از کسانی بودند که حضورداشتند.

آقای دکتر اکرامی فر موقع خواندن شعر گفتند:«آخرین شعرم را که چند ساعت پیش سروده ام تقدیم می کنم » که مسلما این آخرین شعر ایشان نیست بلکه قصد داشتند بگویند «جدید ترین شعرم » راکه سروده ام تقدیم می کنم .

حاضران در سالن فقط اسفراینی وبجنوردی بودند که برخی دوستان انتظار داشتند درچنین مراسمی ادبا و شعرای شهرستان های دیگر استان هم حضورداشته باشند.

بیتی از شعر آقای اکرامی فر را جا انداخته بودم از ایشان خواستم که اجازه بدهند ازدفترچه شعرشون ، عکس بگیرم این مصرع اول به دو شکل نوشته شده بود :

به یمن نام موسی پهلوان و احمدشاهد

دوچندان کن گل خورشید وعشق لایزالی را

به یمن نام موسی پهلوان وگودزینل خان

دوچندان کن گل خورشید وعشق لایزالی را

 

شعر کامل جناب آقای اکرامی فر :

خداوندا مگیر از چشمه های ما زلالی را

نگه دار از بلای ناگهانی این حوالی را

خدایا دور کن از جوشقان ازلوجلی از بام

سکوت ابرو بخل آسمان و خشکسالی را

بخوان در گوش باد از حرمت بلقیس وساریگل

مگیر از جلگه های اسفراین بی زوالی را

برقصان ابرها را درگلیل وتکمران هرشب

بهاری کن سحر درگرمه وجاجرم ، اهالی را

مرال ومرخ های دره سالوک را خوش دار

مگیرازترکمن سحرا ، دوتارواسب وقالی را

دوباره تشنه سردار عوض خان است فیروزه

چه کس کی درکجا پرمی کند این جای خالی را

شب بابا امان ازصبح نیشابور کمتر نیست

خدایا دورکن ازاین دیار آشفته حالی را

به یمن نام موسی پهلوان و احمدشاهد

دوچندان کن گل خورشید وعشق لایزالی را

اگرچه دیگران ازعشق منعم می کنند اما

به حق پنج تن افزون کن حال این جلالی را

شبی پنهان کن آلاداغ را در چادری ازمه

خیال انگیز کن صبح خراسان شمالی را

 

  چاپ شده درهفته نامه سیاحت شرق 19تیر96

تاریخ : دوشنبه 19 تیر 1396 | 05:55 ق.ظ | نویسنده : سیداحسان سیدی زاده | نظرات
.: Weblog Themes By VatanSkin :.