ازکتاب هایی که دیروزخوانده ام (376)

http://uupload.ir/files/d7pj_20.jpghttp://uupload.ir/files/174_img_5491.jpg


دری لولاشده به فراموشی

http://uupload.ir/files/qzhm_img_5497.jpg
http://uupload.ir/files/1bh8_img_5498.jpg
http://uupload.ir/files/lb4u_img_5499.jpg
http://uupload.ir/files/awou_img_5500.jpg
http://uupload.ir/files/6a7_img_5501.jpg
http://uupload.ir/files/0yhv_img_5502.jpg
http://uupload.ir/files/j9d9_img_5503.jpghttp://uupload.ir/files/crqd_img_5504.jpg
http://uupload.ir/files/8klj_img_5492.jpg

مسیح فرزند انسان  . جبران خلیل جبران

عیسی از باورهای آئین های گذشته وپیامبران پیشین ، دویاسه عبارت راانتخاب می کردوتکرامی نمود وهرباردرادامه چنین می افزود: «اما من به شما چنین می گویم »

 

استفانس  اولین شهیدمسیحان درسال 33میلادی کشته شد.

 

هرکس درقلبش عشقی داشته باشدودرذهنش شک کند مانندبرده ای است که به اوفرمان داده اند درقایقی تاریک پاروبزند واودرکنار پاروها به خواب می رودوخواب آزادی رامی بیندتازمانی که تازیانه اربابش اورا بیدارکند

 

حضرت عیسی (ع)به مریم مجدلیه  زن بدکاره : تمام مردان تورابه خاطر خودشان دوست دارندولی من تورابه خاطر خودت دوست می دارم .

 

قیافا کاهن اعظم حکم قتل حضرت عیسی را صادرکرد.

 

دردرخشش چشمان عیسی ، مهربانی پدرانه ، صحبت برادرانه وشوق کودکانه موج می زد.

 

اورشلیم که امروزبرقله عظمت خودباغرورنشسته است به زودی براعماق جهنم بیابانی تاریک سقوط خواهدکرد

 

عقاب آشیانه خودرابردرخت بیدلرزان نمی سازدوشیرشجاع کنام خود رادرمیان بوته ها جستجونمی کند

 

هیچ کس تاکنون جزحکمرانان «جان»برجهان حکومت نکرده اند.

 

همه حواس عیسی (ع)همیشه درحال نوشدن بودوتمام جهان همواره درنگاهش جدیدمی آمدتاریخ : سه شنبه 13 تیر 1396 | 05:00 ق.ظ | نویسنده : سیداحسان سیدی زاده | نظرات
.: Weblog Themes By VatanSkin :.