مصاحبه با کتاب  عطری به رنگ سرخ گل نا ز
مرحوم قدرت ا... شریفی

http://uupload.ir/files/4igv_1.jpg


http://uupload.ir/files/jfnl_imagescaomf2z6.jpg


آرامش خا صی در زندگی دارید دلیلش چیست؟

خود خسته جان وازمدد شعر دل فروز

آرامش هزاردل وجان خسته ایم

با مشکلی که درحنجره دارید چگونه کنار آمدید؟

شکیبم بنگر و سرحد صبر و مرزاستغناء

که با صد زخم پنهانی ، صدایم درنمی آید

ازاین که شنوایی خود را ازدست داده اید ناراحت نیستید؟

کرشدم تا یاوه های پوچ  بی جا نشنوم

هرکلام سست ازهربی سر و پا نشنوم

با این مشکل شنوایی ، شنیدن چه صدایی را خوش دارید؟

بانگ نا میمون جغد وزاغ آزارم دهد

برسرآنم که جز آوای عنقا نشنوم

به جای گوش که مشکل شنوایی دارد با کدام حس بیشتر سروکار دارید؟

چشم خود را گوش کردم کزنگاه پاک یار

حرف عشقی بشنوم بیداد اما نشنوم

صحبت ازعشق شد تعریف تان ازعشق چیست ؟

اگر که عشق شود دستگیر، دوزخ هجران

بهشت وصل شود ، یار را به یار رساند

بدون شکسته نفسی بفرمائید چه ویژگی های با رزی درزندگی داشتید؟

جز وفا و مهربانی  ، خاکی و افتادگی

هرگز ازمن سر نزد تا فرش دل گسترده ام

چه آرزویی داشتید که به آن نرسیدید؟

مرغ کم حوصله ی باغ محبت گشتم

اوج می خواست دلم حیف که عنقا نشدم

اوضاع جهان را چگونه می بینید؟

شبِ تارودشتِ وحشت ، زپی تو صد حرامی

همه راه پرزگزمه ، همه سو گرفته جانی

باید ازدشمن ترسید؟

هدف ار بزرگ باشد چه غم از هجوم دشمن

همه  گو گلوله بارد چو تگرگ آسمانی

برای ریشه کن کردن درد های اجتماعی چگونه باید اقدام کرد؟

بیستون درد را کندن نه کار هرکسی است

لطف شیرینی و باید همت فرهادها

زیبایی زندگی را درکجا می توان دید؟

صحرای سبز ولاله و گلخنده های دشت

آئینه ای ست صاف زغوغای زندگی

زیبایی طبیعت درچیست ؟

با یار دلنوازی زیبا ست کوه وصحرا

هم درچمن چمیدن ، گشت وگذار با هم

مرید وشاگرد کدامیک ازشعرای کلاسیک سرا ونو سرا هستید؟

د رجهان شاعری ، شاگرد حافظ ، مولوی

در طریق شعر نو هم ، تابع نیما یتان

تعریف تان ازحافظ چیست ؟

بنده ی پیرخرابا ت ودلش زنده به عشق

عشق ورزی که پراز باده ی غم ساغر اوست

چه توصیه ای برای خوانندگان این مصاحبه دارید؟

زیباست زندگانی وزیبا ست هرچه هست

قدرش بدان دو روزه زیبای زندگی

توصیه شما به جوانان ؟

برخیزبراساس محبت بنا کنیم

کاخ رفیع و روشن فردای زندگی

 

بازهم اجازه  مصاحبه خواهید داد؟

بیا وبار دگرجان خسته را بنوا ز

که بی تو در تن مرده روان که خواهد بود؟

تعارف می کنید یا ازته دل می گوئید؟

صبح امیدی ، بهاری ، نغمه ای شورآفرین

یاوری ، یاری ، عزیزی ، مهربانی در دلم

درمصاحبه بعدی از چه چیزهایی صحبت خواهید کرد؟

بیا تا بگویم غم رفته ها

سرمهربانی اگرآمدی

چرا دوست دارید دوباره درخدمتتان باشم ؟

به پاس آن همه شوریدگی ومهر و وفا

سعادتی است که لطف تو رو به ما آورد

آدرس منزلتان را دوباره لطف می کنید؟

سراغ خانه ما را مگیر از مردم

زبام کوته ما دود آه من پیداست 

 

سیداحسان سیدی زاده - چاپ شده درهفته نامه سیاحت شرق

 

تاریخ : دوشنبه 5 تیر 1396 | 05:23 ق.ظ | نویسنده : سیداحسان سیدی زاده | نظرات
.: Weblog Themes By VatanSkin :.