زنگ تفریح(68)

http://uupload.ir/files/vzvw_louc_bcd01fe63a3594510f84c4dca13935c9.jpg


*

a

موشک نقطه زن فقط دمپایی هایی که مامانا سمتمون پرت میکنن. هم بردشون بی نهایته، هم رادارگریزین و هم مستقیم میخوره به هدف.

*

شماره داخلی سپاه چنده؟ مختصات دانشگاه رو بدم بزنن.

*

 تو خود تبلیغات فیلم سینمایی ها میگه برنامه امشب سینماهای کشور، بعد یه سری ساعت نه صبح میرن سینما.

 

 *

غیر از "جدیدالورود"، یه نوع دیگه دانشجو هم داریم که هرگز فارغ التحصیل نمیشه و به اونا میگن "بعید الخروج".


*

 کافیه یه نذری برامون بیارن تا مامانم بگه خب غذا که هست یه املتم کنارش درست میکنم اصلا هم فرقی نداره چی آورده باشن حتی شده ۴ تا خرما.


*

 

‏‏با یه دختره برنامه دزدی چیدم,  گفتم فردا ماسک بزن بریم بانک بزنیم، گفت باجه. فرداش دیدم ماسک خیار گذاشته رو صورتش اومده.


*

 خوبی گور دسته جمعی اینه که شب اول قبر میتونی موقع سوال جواب تقلب کنی.

 

*
 با حمله ، تروریستای تكفیری كشته شدن اما متاسفانه هنوز تروریستای دوفیری و سه فیری زنده ان و آزادانه خودشونو منفجر میكنن.

*

 قبول کنیم که امسال بهار کند گذشت. کاش اقلا به جای پارسال، امسال بهار دسته جمعی رفته بودیم زیارت.

*

 یه جوری میگن اسب حیوان نجیبی ست که انگار بقیه حیوونا سرکوچه وای میستن دختر بازی میکنن.

*

فروشگاه زده بود میوه به قیمت میادین , رفتم پرسیدم لیمو کیلو چند گفت کیلویی  25000تومن. فکر کنم منظورش میادین بین المللی بوده.


*

 

 ‏آقا گوسفندا که همیشه سبزی میخورن دیگه چرا دنبه  وچربی دارن.


*

خوردم به دختره بعد دنبال جزوه میگشتم رو زمین که بدم بهش عاشقش شم ولی هیچی نبود بلند شدم زدم تو گوشش. انگار مسخرشم بدون جزوه اومده دانشگاه.

 

 *


این ترم از واحدام خیلی راضی بودم. ترم بعدم باز همینارو ور میدارم.


*

رفتم باشگاه یکی اومد گفت داداچی …گفتم من که هنوز کاری نکردم که بخوام اشتباه بزنم. گفت میدونم خواستم بگم اشتباه اومدی اینجا باشگاه بیلیارده.

*

یک روز فراموش کردیم بابامو سحری بیدار کنیم، سر سفره به مادرم گفتم فکر نمیکنی چیزی کمه؟

...........
............
.............
..............
گفت نمکدون!!

*
بابام به مامانم مِگه:
ما که بهانه ای برای رفتن به برنامه ماه عسل نداریم...

یه پیامک بده بهشان بگو:
ما یه فلج داریم فقط مردمک چشمش با دو تا دستاش تِکان مُخوره,که اونم با گوشیش ور مِره!!!

فک کنم منه مُگفتن

*
ﻇﻬﺮ رمضون ﺳﺎﻋﺖ ﺩﻭ ﮔﺸﻨﻪ ﺍﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ


ﺯﻧﮓ ﺯﺩﻡ ﺭﺍﺩﯾﻮ ﻭﺍﺳﻪ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺘﯽ

ﻣﺠﺮﯼ ﺑﻬﻢ ﻣﯿﮕﻪ ﺩﻭﺱ ﺩﺍﺭﯼ ﭼﯽ ﮔﻮﺵ ﺑﺪﯼ؟؟


ﮔﻔﺘﻢ ﺍﺫﺍﻥ ﻣﻐﺮﺏ
ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻢ ﭼﺮﺍ ﻗﻄﻊ ﮐﺮﺩ ﭼﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺑﺪﯼ ﺩﺍﺭﻥ ﺑﺎ
ﺷﻨﻮﻧﺪﻩ ﻫﺎ

***
ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﻋﺪﺩ 10 ﻣﻬﻤﻮﻧﯽ ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ ﻫﻤﻪ ﻋﺪﺩﺍ ﺭﻭ
ﺩﻋﻮﺕ ﻣﯿﮑﻨﻪ 0,1,2,3,4,5,6,7 ,9 ﺑﻪ ﺟﺰ ﻋﺪﺩ 8
ﭼﻮﻥ ﺍﺯ ﻋﺪﺩ 8 ﺍﺻﻦ ﺧﻮﺷﺶ ﻧﻤﯽ ﯾﻮﻣﺪ .

ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺐ ﻣﻬﻤﻮﻧﯽ ﻣﯿﺮﺳﻪ ﻭ ﻋﺪﺩ 10 ﻣﯿﺎﺩ
ﺑﺒﯿﻨﻪ ﻣﻬﻤﻮﻧﺎ ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻢ ﻧﺪﺍﺭﻥ ﮐﻪ ﯾﻬﻮ ﭼﺸﻤﺶ ﻣﯿﻮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺒﯿﻨﻪ ﻋﺪﺩ 8 ﺩﺍﺭﻩ ﻭﺳﻂ ﻣﻬﻤﻮﻧﺎ ﻣﯿﺮﻗﺼﻪ .
ﻣﯿﺎﺩ ﻭﺳﻂ ﻭ ﯾﮑﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﺑﻮﻧﻪ ﺯﯾﺮ ﮔﻮﺵ 8 ﻣﯿﮕﻪ:
ﮐﯽ ﺗﻮﺭﻭ ﺩﻋﻮﺕ ﮐﺮﺩﻩ؟ ﻣﮕﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﻔﺘﻢ ﺗﻮ ﺣﻖ ﻧﺪﺍﺭﯼ ﺑﯿﺎﯼ؟
ﻋﺪﺩ 8 ﻫﻤﯿﻨﻄﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺍﺷﮏ ﺗﻮ ﭼﺸﻤﺎﺵ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ
ﺑﺎ ﺑﻐﺾ ﻋﺪﺩ 10 ﺭﻭ ﺑﻐﻞ ﮐﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ :
ﻣﻦ ﺻﻔﺮﻡ ﺩﺳﺘﻤﺎﻝ ﺑﺴﺘﻢ ﺩﻭﺭﻩ ﮐﻤﺮﻡ ﻭﺍﺳﺘﻮﻥ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺮﻗﺼﻢ ......

***

ﯾﺎ ﺍﺯ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺷﺪﻥ شوهر ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺭﻧﺞ

ﻣﯽ ﺑﺮﯾﺪ؟؟ﻣﺎ ﮐﺒﺎﺏ ﭘﺰ " ﭘـــﻠﯿﻦ " ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ

ﭼﻨﺎﻥ ﺑﺎ ﮐﺒﺎﺏ ﭘﺰ ﺑﮑﻮﺑﯿﺪ ﺗﻮ ﺳﺮﺵ که ﺻﺪﺍ ﮐﺒﺎﺏ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ

ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻣﺸﮑﯽ ﺑﺪﻩ

***

تو رستوران نشسته بودم،
دختره با دوستش با یه کلاسی اومد تو،
با کلی عشوه menu رو برداشت ...
بعد با کلی مکث سرشو آورد بالا و با یه حالت خاصی گفت:
۲ تا بام دریت جعفری واسه منو عشقم لدفن

بعد از اینکه گارسونه کل میز رو گاز گرفت گفت:


اون بام دریت جعفری نیست!!!
با مدیریت جعفریه!!!
::
سه نفر در جا سکته زدند

آقای جعفری استعفا کرد

***

فسنجونو مینویسید فسنجان هفتاد هشتاد درصد خوشمزگیش میره.

*

‏ازخودم شاکی بودم رفتم از قصد جلو پلیس روزه خواری کردم شلاقم بزنن, ولی50تومن جریمه م کردن, گفتم چرا؟ گفت ما پلیس راهور هستیم وسط 4 راه وایسادی

*

 ‏هر موقع خواب بعد از ظهرم به شب کشیده می‌شه، موقع بیدار شدن قشنگ احساس می‌کنم یه بچه پنج سالم که تو مرکز خرید گم شدم و هیچ کسی رو نمی‌شناسم.
***

‏تعجب کردم که چطور دوساله صورتم اصلا جوش نزده، دقت که کردم فهمیدم دوساله که اصلن مهمونی نرفتم
**

متن كارت عروسى من اینه: چرا عاقل كند كارى كه باز آرد پشیمانى؟ نمیدانم نمیدانم نمیدانم، نمیدانم

نتیجه تصویری برای عکس خنده دار
نتیجه تصویری برای عکس خنده دارنتیجه تصویری برای عکس خنده دار
نتیجه تصویری برای عکس خنده دارنتیجه تصویری برای عکس خنده دارتاریخ : جمعه 9 تیر 1396 | 05:32 ق.ظ | نویسنده : سیداحسان سیدی زاده | نظرات
.: Weblog Themes By VatanSkin :.