گزارش دیدارهم کلاسی ها پس از44سال (3)

http://uupload.ir/files/whe5_img_2093.jpg

http://uupload.ir/files/z6j6_img_1987.jpg


درسال های 50تا52بهترین کتاب های روزراجناب جابانی به مامعرفی می کردندکه شلوارهای وصله دار

ازجمله آن هابود.به سخن نشستندهم خوب حرف زدندوهم حرف های خوب زدند


http://uupload.ir/files/4u4x_img_2080.jpg


مهدی پهلوانی عزیزدرحکم منشی جناب  جابانی اقدام می کردندهم خوب گوش می کردندوهم تک تک ماراکه به معرفی خودمی پرداختیم بیشترمعرفی می کردندhttp://uupload.ir/files/kuyx_img_2083.jpgآقای بهرام قوچانیhttp://uupload.ir/files/9j1f_img_2085.jpg


آقای هاشم خانلری


http://uupload.ir/files/qdtp_img_2086.jpg

آقای احسانی

لذتی داشت وقتی اینگونه به سخنان معلم دیروزوراهنمای امروزگوش می کردند


http://uupload.ir/files/zw3d_img_2096.jpgواین زیباکلام هدیه جناب جابانی بودبه ما

http://uupload.ir/files/3zrg_img_2099.jpg


جناب دلشادشعری خواندنددروصف واژه ی تعریف نشدنی معلم
http://uupload.ir/files/bvob_img_2111.jpg

http://uupload.ir/files/wuot_img_2101.jpgشاه دامادمجلس ازضلع جنوبی


http://uupload.ir/files/6tos_img_2102.jpg


ای کاش ازاین نگاه سبزومهربانش می خواندیم اسراروکلام دلش را


http://uupload.ir/files/esqd_img_2107.jpg


استادعین بیگی که صبورانه به سخنان ماگوش می دادندhttp://uupload.ir/files/s2qe_img_2108.jpg


آقای رحمانی فرکه تنهاچیزی ازایشان به یادداریم متانت ، تواضع وفروتنی است


http://uupload.ir/files/97x1_img_2125.jpg


همه مایک طوربودیم که شنیدیم دکترشده جناب آقارضادلربایی عزیز
از44نفرما، فقط 4نفرمعلمی راادامه نداده بودند


http://uupload.ir/files/xzd9_img_2127.jpg


به جرات می توانم بگویم دقیقه ای حتی دربین غذاازتعریف خاطرات آن روزغافل نشدیم


http://uupload.ir/files/b7ik_img_2143.jpg


این همه مهربان دریک عکس جا نمی گرفتند


http://uupload.ir/files/unhk_img_2144.jpg


ولی خیلی هادست هایشان راروی هم گذاشتندتاعکس دست جمعی به یادگارداشته باشیم


http://uupload.ir/files/n75_img_2156.jpg
گردش روزگاربرعکس است عکس هامی مانندوآدم هامی روند بایدقدراین عکس هارادانست
البته ماایرانی هابه عکس بیشترعلاقه داریم و خارجی ها برعکس


http://uupload.ir/files/yohl_img_2171.jpg


زیباست بعداز44سال دوبازنشسته درکناردبیری بایستندکه سال هاشاگردیش راکردیم


http://uupload.ir/files/mwxq_img_2173.jpg


جناب فرهادی عزیز شماره آقای احمدمقدسی رایادداشت می کندولی دوست نداردلحظه ای ازدیداردوستان دیگرغافل شود
وروزی بخواند: عجب غافل بودم من اسیردل بودم من ...


http://uupload.ir/files/z414_img_2175.jpg


انگار44سال قبل است باهمان نشاط وصلابت جوانی درکنارهم ایستاده اند راست گفته اند:
عشق بایدپادرمیونی کنه    تاآدم احساس جوونی کنه


http://uupload.ir/files/3qtg_img_2181.jpg


جناب محمدآقای کاظمیان دراین روزبه یادماندنی نقش آچارفرانسه راداشتند، عکاسی می کردند، سخنرانی داشتند، پذیرایی می کردندو... الهی تاقیامت زنده باشندhttp://uupload.ir/files/e3xd_img_2194.jpg

مهربانی اوج گرفت همه براین قول اتفاق نظرداشتندکه بایدهزینه امروزسرشکن شودومتولیان زیربارنمی رفتندفریادمسعودخان حائری شایدحاوی این کلام بودکه :
یره اینا دلشان مخوادبدن تونمخای ؟نازمکنی ؟

http://uupload.ir/files/dscp_img_2205.jpg

به پایان آمداین روزطلایی وازمشهدخاطره ای فراموش نشدنی درذهن هانقش بست وچه دعایی می شودکرددرباره این شهرجز:

 الهی رنگ غم هرگزنگیرد   زمین سبزوآبی آسمانشتاریخ : پنجشنبه 11 خرداد 1396 | 05:08 ق.ظ | نویسنده : سیداحسان سیدی زاده | نظرات
.: Weblog Themes By VatanSkin :.