ازکتاب هایی که دیروزخوانده ام (686)

1405546185_asrare-kodaki-228x3501.jpgاسرارخاطرات کودکی . کوین لیمن

*

حل تعارض سه مرحله دارد:

شناسایی مشکل

شناسایی کارهای مشکل آفرین

شناسایی اقداماتی برای حل مشکل

*

اصول وقتی مهم هستندکه سیرباشی

*

می توانیددرزندگی خودتحول اساسی پدیدآوریدرفتاروکردارخودراتغییردهیداماطبیعت ذاتی شماتغییرنمی کند.

*

رازموفقیت مارتین لوترکینگ (رهبرسیاهان آمریکا)این بودکه ازکودکی پدرش به اوگفته بود:توچیزی ازدیگران کم نداری.

*

یک دلقلک : دربرنامه ای اشتباهی کلماتی راتکرارکردم موجب خنده مردم شددیدم بااشتباه می شودمردم راخنداندشغل دلقکی راپیشه کردم.

*

کتاب های زیادی درموردازدواج چاپ شده همه نوشته اند:«چگونه ازدواج کنیم»اما ننوشته بودند«ازهمسرتان عیب جویی نکنید»

*

درازدواج باید4نفرباهم سازگارشوند:دختر،پسر،کودکان درون هردو

*

دونالدترامپ : معامله کردن ، هنرمن است. من هدفمندهستم برای اینکه به هدفم برسم هرکاری می کنم .دیگران مانع کارم هستندواگراجازه دهم نمی گذارندبه اهدافم برسم .جهان پراست ازکارهایی که بایدانجام شود.

*

بزرگترین دروغ به خودمان :

من نمی توانم تغییرکنم من همین طوری هستم .

*

زن وشوهرهاتوقعاتی راکه ازهم دارندبنویسند. درباره احساسی که درصورت برآورده نشدن انتظاردارندصحبت کنندتاببینندکدام رامی شودحل کرد.

*

دونالدترامپ وقتی کلاس دوم دبستان بودبامشت به چشم معلم موسیقی خودکوبیدچون فکرمی کردهیچی ازموسیقی نمی داند.

*

بسیاری ازکمدین هامانندادی مورفی ،بیلی کریستال،گلدی هان وچارلی چاپلین فرزندان آخرخانواده بودند.

*

افرادوقتی باصدای بلندصحبت می کنندمی توانند150تا200کلمه رادردقیقه برزبان بیاورنداماوقتی باخودشان حرف می زنندتوانایی انتقال 1300کلمه دردقیقه رادارند.

*

 

*

 

*تاریخ : یکشنبه 22 مهر 1397 | 04:18 ق.ظ | نویسنده : سیداحسان سیدی زاده | نظرات
.: Weblog Themes By VatanSkin :.