عکس ومکث  (4)

ه (37).JPG

هندونه زیربغل کدو دادن ؟!

ه (38).JPG

بعضی ازتابلوها گاهی چقدربی مسما خواهندبود


IMG_2021.JPG

وقتی قیمت هامیره بالا خوان سالار هم میشه خون سالار 


IMG_1834.JPG

بعضی وقت هامیشه خشم راازچسباندن چندباره یک مطلب حس کردوبی توجهی همسایه هابه این توصیه

IMG_1856.JPG

   تراس زیباباگلدان وپرده کرکره

IMG_1670.JPG

فقط میشه اسمش روگذاشت درازبی خاصیت

IMG_1668.JPG

این هم کارزیبایی است ازواحدفضای سبز یا زیباسازی شهرداری بجنورد

3333333333333333.jpg

دوکاسب خوش سلیقه ی بجنوردی
4444444444444444444.jpg


IMG_1503.JPG

  منظره ای دردناک دراتوبوس خط واحد چقدرفرصت داشتندکه این همه تخمه خوردند

IMG_1577.JPG

بایدتبریک گفت به خانم سیرانلو

IMG_1578.JPG

زمانی که مرحوم حاج آقای صفایی بانی این مسجدشدندخیلی هامی گفتندچقدرنمازخوان داریم که مسجدبه این بزرگی ساختند ولی امروزه بسیاری ازمراسم ختم وترحیم دراین مکان برگزارمی شودویادش راگرامی می دارند

ث (5).JPG

آخرین نسل پنجره های قاب گرفته وحفاظ هایی اینگونه

IMG_1382.JPG

هم تبلیغ هم کمک به مردم

IMG_7040.JPG

 
یک مدرسه واین همه موفقیت چشمگیر 

IMG_7042.JPG

بی فرهنگی یعنی اینگونه تندیسی راباشکستن لوله تفنگ ناقص کردن

ث (1).JPG

  سوء استفاده ازتابلوهای شهری

ث (2).JPG


آبشارگل حاصل سلیقه یک شهروندبجنوردی

ث (3).JPG

تندیسی تفکربرانگیزوقابل تحسین

ث (4).JPG

نهایت  بی سلیقه  بودن دررنگ آمیزی ؟!؟!؟!؟


ث (6).JPG

بی فرهنگی شاخ ودم ندارد
چسباندن اطلاعیه واعلامیه برروی بسیاری ازمکان هایی که نبایدچسباند

ث (17).JPG


ث (7).JPG

نتیجه اش این می شود که دروپیکرمنزل مردم رابه این روزدرمی آید 

ث (8).JPG

چه نیازی هست ازسهم خودش بیشتراستفاده کند یک آگهی نقاشی ساختمان هم کافی بود

ث (10).JPG

بی فرهنگی نیست نقاشی به این زیبایی رااینگونه خراب کردن

ث (11).JPG

مجبورند روی دیوارجلوی منزل خود پارک ممنوع بنویسند ازترس بی فرهنگ ها

ث (12).JPG

ث (16).JPG

واقعاکاری نمی شودکردتااینگونه دیوارهای شهرزشت وبدنمانشوند

ث (18).JPG


ودروپیکرمنزل مردم

ث (13).JPG

روزگاری چه بروبیایی داشتندوپشتش صف می کشیدند

ث (14).JPG

انگاربرای بعضی هاباید 4 بارنوشت شایدبفهمند

ث (15).JPG

گاهی بی فرهنگی گذاشتن زباله ها خارج ازساعت مقرراست


ث (19).JPG

چهره زشت کاروانسرای سردار دربجنوردآن هم دروسط شهر

ث (20).JPG

چقدرازاین تل ماسه هادرکوچه وخیابان رهاشده درشهروجوددارد؟

ث (21).JPG

حیف  ازآن خط زیبایی که اینگونه چهره اش رامخدوش کرده اند

ث (22).JPG

دقیقا ازاولین واژه نانوایی تارسیدن به نانوایی 50باردرودیوارمنازل بااین خط زشت چهره ای تاسف بارگرفته است

ث (25).JPG

ث (23).JPG

ای کاش شهرداری واداره راهنمایی رانندگی باصاحبان این نوشتاربرخوردکنند

ث (28).JPG

برای خودش چون پارک باشه حق میده که دیواررااینگونه تابلوی اختصاصی قراردهد

ث (24).JPG

و... بدون شرح 


ث (26).JPG
چقدربیمارندکسانی که درفضای  زیبای فرهنگسرای شهروندصفحات زیبای شطرنج وماروپله رابه این روزدرآورده اند


ث (27).JPG
وهدردادن نیمی ازصفحه کتاب بااختصاص به شماره صفحه
  خودنوعی بی فرهنگی است دریک کارفرهنگی


تاریخ : دوشنبه 28 آبان 1397 | 08:12 ب.ظ | نویسنده : سیداحسان سیدی زاده | نظرات
.: Weblog Themes By VatanSkin :.