ازکتاب هایی که دیروزخوانده ام (683)

لطفا-گوسفند-نباشید.jpgلطفاگوسفندنباشید .محمودنامنی

مشتركگرامی

باراول : مشترك گرامی ، دسترسی به این سایت امكان پذیر نمی باشد .

باردوم : مشترك محترم ، ورود به این سایت برای شما ممنوع می باشد .

بارسوم : مشترك عزیز ، وارد شدن به این سایت عواقب وخیمی در پی

دارد .

بارچهارم : جناب مشترك ، عمراً نمی توانی وارد این سایت بشوی .

بارپنجم : بابا مشترك ، برای چندمین بار می گویم ، حق نداری وارد این

سایت بشوی .

بارششم : آهای مشترك ، خیلی پر رو شدی ، این برای آخرین باره كه

به تو تذكر می دهم .

بارهفتم : هوی مشترك ، حرف آدمیزاد حالیت نمی شود، مثل اینكه با

شماها باید به زبان دیگه ای حرف زد .

بارهشتم : مشترك ورپریده ، بابا جون مادرت این قدر زور نزن ، اعصاب

معصاب واسمون نذاشتی .

بارنهم بعدازاستفاده ازیك فیلترشكن :

مشترك بی كار ، ما خودمون زغال فروشیم ، ما رو نمی تونی سیاه كنی .

باردهم بعدازاستفاده ازیك فیلترشكن دیگر :

مشترك فلان فلان شده ، این حقه ها دیگه قدیمی شده .

باریازدهم بعدازاستفاده ازیك فیلترشكن قویتر :

مشترك پررو ، خیال كردی خودت فقط پررویی ، ما پررو تر از این حرفا

هستیم .

باردوازدهمب عدازاستفاده ازیك فیلترشكن خفن :

مشترك [ بییی ییب ] ، پدر [ بییی ییب ] ، مادر [ بیی یییب ] ...

ای بابا این پیغام های عجیب و غریب » : مشترك درحال غُرزدن

چیه هی میده ، آخه من نمی دونم سایت سازمان سنجش رو دیگه چرا فیلتر

« .. . كردن ؟!! بذار یه بار دیگه چك كنم شاید اشتباهی فیلتر شده باشه

بارسیزدهم : مشترك گرامی ، این سایت به اشتباه فیلتر شده ، ما

خودمون دنبال فیلتر شكن هستیم تا بازش كنیم ، ولی هنوز گیر نیاوردیم !!

***


نظربه اینكه وزیرآموزش وپرورش گفته است كه درطرح جدید

كتابهای درسی دخترا نوپسران از۹سالگی متفاوت میشود،اینجانب

پیشنهادمیكنم برای كاهش هزینه های كتاب تالیف شود وسط كتاب

مربوطه رایك پرده بزنندتاپسران یكطرف پرده رابخوانندودختران طرف

دیگررا!تاریخ : سه شنبه 17 مهر 1397 | 03:26 ق.ظ | نویسنده : سیداحسان سیدی زاده | نظرات
.: Weblog Themes By VatanSkin :.