ازکتاب هایی که دیروزخوانده ام (682)

55425_8_122159.jpegاصفهان نصف جهان . صادق هدایت

*

قم شهرمرده ها،عقرب ها گداهاوزواراست همه جورزبان ولهجه درآنجا شنیده می شود.

*

بردیوار کسی یادگاری ننوشته ، میخ نکوبیده ودیزی هم زیرش بارنکرده است .

*

آهنگ سفریک نوع مردن است وقتی که انسان  شهری راترک می کندمقداری ازیادگاراحساسات وکمی ازهستی خودش رادرآنجامی گذاردومقداری ازیادبودهاوتاثیرآن شهرراباخودش می برد.

*

می گفت : اگر4نفرشخص مهم دردنیاست  دونفرش اصفهانی است مردمش صنعتگروسپاهی بودندازاین جهت سپاهانش گفته اند.

*

جهان رااگراصفهانی نبود  جهان آفرین راجهانی نبود

*

برای طلاب درمسجدشیخ لطف الله جایی نساخته اندمدرسه صدرراساخته اند. جلوی ضرر راازهرجابگیرندمنفعت است.

*

عالی قاپو116پله داردمنبع فواره بالای آن کوه صفه است .

*

ظل السلطان دردوره قاجارقصرهای «هفت دستگاه»،«آئینه خانه»و«نمکدان»راخراب کرد.

*

کنارپل خواجو قبری دربلندی قراردارددومعروف است به «قبرپلویی»واصفهانی هابه نیت این که شب راپلوبخورندمیروندبرای اوفاتحه می خوانند.

*

جهودهادردهن مرده آردمی ریزندودردستش نخودچی :

انکرومنکرکه اومدفوتی توچشش کن   حضرت موسی که آمدنخودچی جیبش کن

وقتی نخودچی کردی توجیبش کلیدبهشت راازجیبش درآر.تاریخ : دوشنبه 16 مهر 1397 | 03:39 ق.ظ | نویسنده : سیداحسان سیدی زاده | نظرات
.: Weblog Themes By VatanSkin :.