ازرسول الله  تا امین الله

http://uupload.ir/files/hjx_7878429_533.jpgعزیزی تعریف می کرد:

یکی ازدوستان همیشه قسم های دروغش رااینگونه شروع می کرد:«به رسول الله اینجوریه»،«به رسول الله راست میگم»و...

درمسیرکردستان درحالی که متوجه کیلومترشمارنبوده باسرعت غیرمجازی رانندگی می کرده . افسرپلیسی اورامتوقف می کندومی خواهدجریمه کندکمی التماس درخواست کرده ، پاسخی نمی گیرد، قدری باپلیس بحث می کندکه می شوند:«شماباسرعت بالای 100کیلومتردرساعت حرکت می کردید درحالی که سرعت مجازدراین نقطه ازجاده 50کیلومتراست»بحث بالامی گیردوبه سرعت نگارایرادمی گیردکه اشتباه ثبت می کندو...تابه جایی می رسدکه می گوید:«جناب به رسول الله قسم من سرعتم این که شمامیگیدنیست»افسره که فردمعتقدی بوده باشنیدن قسم به «رسول الله»بدون جریمه کردن گواهینامه گرفته شده راپس می دهد.سواراتومبیل میشه که قبل ازحرکت جریان راکه خانمش سئوال میکنه توضیح می دهد.خانمش می گوید:«او قسم دروغ رسول الله توراباورکردوتوخجالت نکشیدی ؟»گواهینامه رامی گیردوازاتومبیل پیاده شده به افسرپلیس میگه»«جناب سرعت رانندگی همسرم همین که شمامیگیدزیادبودولی متوجه کیلومترشمارنبودویک لحظه غافل شد».افسربه احترام قسم رسول الله وبرخوردصادقانه همسرراننده پاسخ می دهد:«صلوات بفرستیدوبه سلامت تشریف ببریدولی بیشترمتوجه سرعت رانندگی همسرتان باشید.»

درطول راه همسرش می گوید:«با این قسم دروغ«رسول الله»توواین ایمان افسرپلیس ،عاقبت ماراخدابه خیرکند».

بعدازچندروزی که به بجنوردمی رسنددرگردنه «امین الله»اتومبیل ازجاده منحرف وواژگون میشه (خوشبختانه کسی آسیب جدی ندیده بود)وهمسرش معتقدترقبل به اومی گوید:«اون قسم دروغ به رسول الله اینم نتیجه اش درگردنه امین الله .»

 تاریخ : چهارشنبه 30 خرداد 1397 | 03:02 ق.ظ | نویسنده : سیداحسان سیدی زاده | نظرات
.: Weblog Themes By VatanSkin :.