دیداردوستان بعد45سال 
یادبادآن روزگاران یادباد(3)

http://uupload.ir/files/abj3_5555555555555555555.jpg


غایبان امسال  که جایشان خالی بود

http://uupload.ir/files/ozbw_%D9%81_(1).jpg

خداراشکرکه «قوچان»نزدیک «گرگان»نیست وگرنه ... سلام بردوقوچانی عزیز


http://uupload.ir/files/kwr1_img_6063.jpg


خدا زیادکندامثال آقای حسن تاجی را که درباغسرای خودشان میزبان خوبی برای یاران بودند 


http://uupload.ir/files/a7qe_20.jpg

وخداوند زیادکندامثال آقای حجت یزدانی را ...


http://uupload.ir/files/cv6v_%D9%81_(11).jpg


خدانگهدار آقاسیدیوسف حسینی هم باشدکه زحمت حمل مرا تامشهدکشیدند

http://uupload.ir/files/584r_%D9%81_(12).jpg

پهلوان همیشگی جمع درمدل آوری مهربانی ومحبت آقامهدی پهلوانی

http://uupload.ir/files/3xcn_%D9%81_(13).jpg

دنیا کوچکترازآن است که تصورش رابکنیم جناب آقای محمدجابانی درحال تماس بافرزندشان درآن سوی آب ها

http://uupload.ir/files/gu3z_%D9%81_(14).jpg

محمدآقای کاظمیان ازگزارش تصویری سال قبل گلایه مندبودندکه ازمن عکس کم گذاشتی این هم جبران آن کوتاهی
گاهی بایدکوتاه آمدتادرازمان نکنند


http://uupload.ir/files/yt3i_%D9%81_(15).jpghttp://uupload.ir/files/yt3i_%D9%81_(15).jpghttp://uupload.ir/files/fjxy_%D9%81_(16).jpg

با«قر»عطاری عزیزوبی «قر»آقای محمدرضاکمیلی محجوب

http://uupload.ir/files/1nli_%D9%81_(17).jpg

آقای محمدکاظمیان درحال آموزش به آقای احمدمقدسی که باید اینجوری واردوبلاگ بجنورد1400شوی تاعکس هاراببینی

http://uupload.ir/files/rdou_%D9%81_(18).jpg

علی آقای اسحاقیان عزیز خسته نباشی
قدردان زحماتت هستیم 

http://uupload.ir/files/e9xj_%D9%81_(6).jpg


حجت آقای یزدانی مقسم غذای این گردهمی

http://uupload.ir/files/ylul_%D9%81_(4).jpg
http://uupload.ir/files/44hg_%D9%81_(5).jpg

رقصی چنین میانه میدانش آرزوست ؟ نه عجله دارندبرای رسیدن ووجودداشتن درعکس دسته جمعی

http://uupload.ir/files/utqu_%D9%81_(7).jpg

45سال قبل جناب آقای محمدجابانی سرپرست دانشسرابودندوامیدوارم که این موهای شیری بریزدوموهای اصلی شان بیرون بزندوالهی تاقیامت زنده باشند

http://uupload.ir/files/sxch_%D9%81_(9).jpg


می گوینداصل کراوات «خودی وات »بوده که آریایی ها برای تشخیص یکدیگر دربدوورودبه این دیاراستفاده می کرده اند .حال خودی وات باشدیاکراوات فرقی نمی کندبرای کارکردن وخدمت به دوستان لحظه ای این عزیزگرامی کوتاهی نمی کردند

http://uupload.ir/files/3e4y_%D9%81_(20).jpg

آقایان رضاتاتاری واصغردلربایی (اشتباه لپی شده آقایان رضادلربایی واصغرتاتاری)

http://uupload.ir/files/b3wi_%D9%81_(8).jpg

چون پشت این بزرگواربه دوربین است میشه غیبت کرد . حسن آقای تاجی میگه هروقت این آقا میادخونه ما رابطه من وخانمم رابه هم میزنه ؟!؟!؟

http://uupload.ir/files/qaz_%D9%81_(10).jpg


آقای علی اسحاقیان اعلام می کنندکه احمدآقای مقدسی یک آلت تماسلی پیداکردندصاحبش نشانی اش رابده بگیره ؟!؟!؟


http://uupload.ir/files/4o8v_%D9%81_(3).jpg


باغسرای جناب آقای تاجی

http://uupload.ir/files/gw6n_%D9%81_(19).jpg

هنداونه همیشه مثل قنداست یاسفید مثل قند یا شیرین مثل قند
امیدوارم زندگی همه مثل هندوانه باشدتاریخ : شنبه 22 اردیبهشت 1397 | 04:32 ق.ظ | نویسنده : سیداحسان سیدی زاده | نظرات
.: Weblog Themes By VatanSkin :.