ازکتاب هایی که دیروزخوانده ام (557)

http://uupload.ir/files/8oc3_img_5595.jpgخود وناخود.محموداکبری

*

سعدی :

من آن مورم که درپایم بمالند

نه زنبورم که ازنیشم بنالند

این دیدگاه بااخلاق اسلامی جوردرنمی آید اسلام ضمن این که دعوت به جهادبانفس می کند هرگزچنین اجازه ای رابه مسلمان نمی دهدکه خودراحقیربشماردوبایدشعرفوق راکمی تغییرداد

نه آن مورم که درپایم بمالند

نه زنبورم که ازنیشم بنالند

*

خودبزرگ بینی  مربوط به عمل است وتکبر مربوط به نفس است که انسان نفس خودرابهترازدیگران بداند درخودبزرگ بینی مقایسه بادیگران مطرح نیست فقط خودشخص مطرح است ولوکسی دیرهم بناشد ولی درتکبرمقایسه بادیگران مطرح است .

*

یکی دیگرازمظاهرخودنمایی درخانه سازی ودکوراسیون ونماسازی خانه است ک چشم هربیینده ای راخیره می کندودل تهیدستان رامی سوزاند.

*

عوامل خودکم بینی :

عیوب جسمی

ضعف های تربیتی خانواده

نام نامناسب

ناکامی ها

فقر

چشم دوختن به دارایی دیگران

جرم وگناه

عجزوناتوانیتاریخ : سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 | 02:20 ق.ظ | نویسنده : سیداحسان سیدی زاده | نظرات
.: Weblog Themes By VatanSkin :.