عکس هایی ازسفرنوروزی(6)(کاشان)

http://uupload.ir/files/ao4i_img_3453.jpg


کاری زیبابانام شورزندگی قطعه قطعه سرامیک هابریده شده اند وبرروی دیوارنصب


http://uupload.ir/files/xwzy_img_3454.jpghttp://uupload.ir/files/apcz_img_3466.jpg


وقتی شب میلادحضرت علی (ع)درکاشان باشی بایدبااین بیت شعرهم روبروشوی:
عبدعشقم دم زساقی می زنم دیوانه وار
لافتی الاعلی لاسیف الاذوالفقار


http://uupload.ir/files/0zap_img_3467.jpg


روزی اول متوجه منظوراین تراکت نشدم ولی بعدباتوجه به بطری های میلیونی درشهرکاشان برای پرکردن عرقیات متوجه شدم که نیازشهرمی باشد


http://uupload.ir/files/w2qy_img_3458.jpg

موانعی برای ورودبه پیاده روهابخصوص برای موتورسواران

http://uupload.ir/files/5a4j_img_3459.jpg


اصفهان ،یزدوکاشان وفورافغانستانی هارامی شوددیداین هم یک کودک افغانی

http://uupload.ir/files/xvc_img_3460.jpg

لاشه های گوسفندرااول صبح به دیوارآویزان کرده اند تا زمانی که جناب قصاب تشریف بیاورندومغازه رابازکنند کاملابهداشتی و؟!؟!؟

http://uupload.ir/files/9loc_img_3462.jpg

چه ارزون ؟!؟!؟

http://uupload.ir/files/y2g3_img_3465.jpg


احتمالا بازمانده جنگ جهانی  دوم ؟!؟!؟http://uupload.ir/files/yqx_img_3455.jpg

یکی اززیباترین میادین کاشان میدان امام حسین (ع)است


http://uupload.ir/files/kj7f_img_3456.jpg


چراغ راهنمایی ازنوع جدید که اگرراهنمایی بخواهیدمی گویند:«ازسه راه که ردشدی میرسی به یک ثانیه شمار و...»

http://uupload.ir/files/x8sd_img_3469.jpg

هفت سین زیبایی درمیدان کمال الملک


http://uupload.ir/files/6fxg_img_3470.jpg


بر بانک سپه ؟!؟!؟

http://uupload.ir/files/cd4a_img_3478.jpg


هنوزساختمان تمام نشده زیباسازی انجام گرفته

http://uupload.ir/files/bknd_img_3476.jpg

سبزه هایی که فروش نرفته اندوتبدیل به زباله شده اند
سالی که نکوست ازدلارش پیداست یا سالی که نکوست ازاسرافش پیداست


http://uupload.ir/files/0hmq_img_3479.jpg

جمله زیبایی بودبربنری که درگوشه وکنارشهرکاشان دیده می شد


http://uupload.ir/files/dyqh_img_3480.jpg

تکنولوژی جدید خودتان مرحله به مرحله باراهنمایی های که شده می توانیدبستنی بسازیدوبخورید


http://uupload.ir/files/qe6l_img_3481.jpg


تبلیغ ازنوع دیگر باخرید4لیوان شیرکاکائوی داغ شارژ رایگان می گیرید

http://uupload.ir/files/3as1_img_3482.jpg

قسمتی ازبافت فرسوده که حفظ کرده اندبیچاره ها مثل ما دربجنوردلودرنداشتندکه خرابش کنند؟!؟!؟

http://uupload.ir/files/98dz_img_3483.jpg


به تعدادسینماهای استان ما کاشان سینما داشت سالن های تمیز،خنک وزیبا

http://uupload.ir/files/t6l_img_3485.jpg

محلی برای کرایه دوچرخه


http://uupload.ir/files/36dl_img_3486.jpg


جمکران دریک صبح بهاری

http://uupload.ir/files/0vsp_img_3487.jpg
http://uupload.ir/files/yb5_img_3491.jpg

 کاربردی خطرناک ازصندوق عقب یک پرایدکه گازپیک نیکی روشن شده برای چایی درست کردن وبه عبارتی آشپزخانه صحرایی

http://uupload.ir/files/r7c2_img_3494.jpg


پارک زیبای گرمه آخرین توقف گاه ما

http://uupload.ir/files/o2gl_img_3496.jpg

متاسفانه به عللی سفربه شیرازدرآخرین لحظات حضوردریزدانجام نشدوسرازاصفهان وکاشان درآوردیم


تاریخ : جمعه 10 فروردین 1397 | 03:13 ق.ظ | نویسنده : سیداحسان سیدی زاده | نظرات
.: Weblog Themes By VatanSkin :.