ازکتاب هایی که دیروزخوانده ام (497)
http://uupload.ir/files/ei6k_img_2056.jpg


گردونه روزگار. گفت وشنودباشیرین  بیانی . کریم فیضی

*

کسانی که بدون طی کردن مراحل ومراتب آکادمیک جدید، به مرتبه استادی رسیدندعبارتنداز:

ملک اشعرای بهار،عباس اقبال آشتیانی،رشیدیاسمی،پورداود،مجتبی مینوی ،ذبیح الله صفا،شریعت سنگلجی

*

درتپه گیان نهاوندمهری ازاواخرهزاره سوم قرن قبل ازمیلادواستوانه ای شکل یافت شده که روی آن نقش زن ومردی که ازدوش به هم متصل اند،‌حک شده واین نقش نمادین براین معناست که زن ومدردوش به دوش یکدیگرکارمی کنندومحصول به دست می آورند.

*

برای مسجدشیخ لطف الله اصفهان هنرمندان اسلامی براین باورندکه چون یکراست نمی شودواردبهشت شدپس درساختن مساجد دالانهاراترتیب می دادندتاباپیچ وخم واردآن مکان مقدس شوند.سازنده این بنای خارق العاده درمحراب این گونه امضا کرده است  «عمل حقیرفقیرمحتاج به رحمت خدا محمدرضاابن استادحسین بنااصفهانی»

*

دانه ای نماندکه «عصافیربه مناقیر»نکشندمعنی اش راپرسیدم گفتند: دانه ای نماندکه گنجشگ هابه منقارهای خود کشند

*

اگرمی خواهیدازتاریخ پندبگیرید ، تجربه بیاموزید آینده سازی کندیوحال خودرابهبودبخشید

*

فوایدتاریخ:

تجربه اندوزی . گسترش افق دیدوجهان بینی . تربیت خویشتن برای تقویت روح وروان دربرابرشدایدزندگی که بسیاراست

*

زمانی که دخترانی راخارج ازدانشگاه بخصوص درحین رانندگی می بینم که بی قانونی می کنندوبدمی رانند باخودمی گویم :«اینهادرآینده خانه وزندگی رانیزبداداره خواهندکرد».

*

آن زمان دانشجو تاریخ رادرگذشته جستجومی کرد درحالی که امروزدرحال وآینده هم آن رامی بیند.

*

ازدکترزرین کوب که براثربیماری قلبی به بیمارستان منتقل شده بودپرسیدم: شماچرا؟ شماکه زندگی دورازقیل وقالی داریدوهمسرمهربان؟

گفتند: بیماری من از نازکدلی است

*

عالیه خانم زن نیمامی گفت :

نیمابه منظورهرچه احساساتی تروشاعرانه ترکردن مراسم ازدواجشان  اتاقک چوبی زیبایی بالای درخت کهنسالی ساخته عروس خانم رابرای گذراندن ماه عسل به آن خانه برده بود.

*

راه رسیدن به خوشبختی دوچیزاست: وجدان آسوده وعشق

*

افیونی ها مردمانی صلح طلب ،مهربان،طبیعت دوست ورفاه طلب وکندکارندوهنگامی که نشئه می شونددنیابه کامشان است وهنگام خماری دنیادرنظرشان جهنم آنان دوست دارندکه به اصطلاح هم منقل داشته باشند اشخاصی که گردآیندک اگرخود«اهل دود»باشندچه بهتر.

 
تاریخ : شنبه 21 بهمن 1396 | 05:57 ق.ظ | نویسنده : سیداحسان سیدی زاده | نظرات
.: Weblog Themes By VatanSkin :.