درک ناصرالدین شاه از عدد!


می گویند نماینده یك كمپانی خارجی یك تفنگ جدید به ناصرالدین شاه نشان می دهد. ناصرالدین شاه ، سفارش ده تفنگ و یك میلیون فشنك می دهد . صدر اعظم به نماینده كمپانی می گوید: 

شما ده تفنگ بیاورید و صد هزار فشنگ . 

نماینده كمپانی می گوید: خودشان فرمودند یك میلیون ! 

صدر اعظم می گوید: شاه معنی عدد را نمی داند ( درك از عدد ندارد. شما صد هزار بیاورید). 

سال بعد نماینده كمپانی ده تفنگ و صد هزار فشنگ را در تالاری در كاخ به شاه نشان می دهد . شاه ضمن اظهار رضایت از تفنگ ها ، با مشاهده صد هزار فشنگ اعتراض كنان می گوید: 

مگر می خواهیم به جنگ روس برویم كه  این قدر فشنگ آورده اید؟ 

نماینده كمپانی به صدر اعظم نگاه می كند و صدر اعظم آهسته در گوش نماینده كمپانی می گوید: 

شاه درك از عدد ندارد ، باید فشنگ را ببیند تا بفهمد چه می گوید!
تاریخ : پنجشنبه 19 بهمن 1396 | 05:23 ق.ظ | نویسنده : سیداحسان سیدی زاده | نظرات
.: Weblog Themes By VatanSkin :.