جای خالی  رسانه هادرمحفل مردمی 
مردم وچهره مردمی حاضر، خبرنگاران غایب

http://uupload.ir/files/5bog_%D8%A8_(34).jpg
مردم وچهره مردمی حاضر، خبرنگاران غایب

بزرگداشتی برای یکی ازخادمان فرهنگی استان  ازسوی حوزه هنری خراسان شمالی درتالارحافظ شهرداری بجنوردبرگزارشده بود. درسالن مردم نشسته بودندوشهردار، اعضای شورای اسلامی شهر وشخصیت های سیاسی ،‌اجتماعی وفرهنگی حضورداشتند.

قراربودازآقای «حاج قاسم مهرنیا»تجلیل شود، تجلیل ازمردی که علاوه برشاعربودن،ورزشکارپیشکسوت گودورزش باستانی ، نقال وپرده خوانی مسلط ، خیرونیکوکاری عزیزوچهره مردمی ودوست داشتنی وفراموش نشدنی هستند.

متاسفانه امروزه بسیاری ازخبرگزاری هاورسانه های مکتوب چشم به دستگاه «فکس» دوخته اند یا در«تلگرام»منتظرند خبری برایشان برسد و با تغییراتی منتشرکنند. متاسفانه برخی هم به کپی کردن خبروتغییرآن اقدام می کنند. همه اهل خبرورسانه می دانندکه «تولیدخبر»ارزش ویژه ای دارد و پوشش خبری مراسم هم ازنگاه خبرنگاران به «مهم تر»،«مهم»و«فاقدارزش خبری»تقسیم می شود.

سئوال اینجاست زمانی که نهادوارگانی برای چهره ای مردمی ویادرست تر«چهره ماندگار»ی مراسمی برپامی کند وباتوجه به اینکه برای تمامی خبرگزاری هاوروزنامه ها،‌هفته نامه ها و... دعوت نامه ارسال شده است چراخبرنگاران حضورندارند؟

بادعوت کنندگان مشکل دارند؟اگرباآنهامشکل دارندآن «چهره ماندگار»چه گناهی دارد؟ رسالت خبرنگاری کجاست؟ آیا خبرمراسم تجلیل ازچهره ای آشنا،‌دلسوزفرهنگ استان جزء خبرهای «فاقدارزش خبری»است ؟

این چهره فرهنگی انتظارنداشت که همه خبرنگاران باشندولی گاهی به رسالت«فرهنگی»خودبرای الگوسازی ، اطلاع رسانی اقدام کردن ، ارزش مادی اگرنداشته باشدارزش معنوی آن بیش ازتصورماست .

سیداحسان سیدی زاده
تاریخ : یکشنبه 15 بهمن 1396 | 08:11 ق.ظ | نویسنده : سیداحسان سیدی زاده | نظرات
.: Weblog Themes By VatanSkin :.