ازکتاب هایی که دیروزخوانده ام (455)
http://uupload.ir/files/1qjv_img_0035.jpgکرانه های جنوب دریای خزر. گریگوری ملکونوف

*

حاجی زمزم کسی بودکه درآب مقدس زمزم غسل کرده بودوبه این نام می شناختندش.

*

دماوندرابه خاطرزندانی شدن ضحاک «دیوبند»می نامند.

*

چون تبعیدیان رابه منطقه ای جنگلی تبعیدشدندبعدازمدتی نیازآنهاراجویاشدند نیازبه «تبر»داشتندکه درختان راقطع کنند،آنجارا«تبرستان»نامیدند.

*

پطرکبیر:اگرآمودریا طلا نداشته باشدمی توان بابرقراری روابط تجاری باهندوستان بدست آورد.

*

کوه سبلان چون طورحضرت موسی (ع)درنزدزرتشتیان ارزش داشت.

*

استرآبادمحل نگهداری «خر»و«استر»بوددراینجابعدها روستایی به نام «استرک»برپاشدکه به سبب گنج های مدفون درکوهستان های نزدیک ، به آن معروفیت داشته است .«یزیدبن ملحب»سردارعرب درسال 711میلادی به گرگان واسترآبادآمدبرحسب اتفاق گنجی با40کوزه پرازطلاکشف کردودستوردادشهری ساختندکه شداسترآباد.

*

ساری ، همان «ساوراکارتای»باستانی است.

*

فیروزازهمسرخودسه سئوال کرد: چگونه است بانوان سرزمین شما(تبرستان)این چنین جادویی است لبانشان خوش بوترواندامشان لطیف ترازدیگرزنان است ؟

شهربانو:

چشمان ماسیاهتروجذابترندزیرامابامدادان هنگام بیدارشدن به سبزه های شاداب نگاه می کنیم لبان ماخوشبوترندچون ازگیاه بادرنج بویه  استفاده می کنیم وتن مالطیف تراست زیرادرزمستان لباس های ابریشمی ودرتابستان جامه های کتانی می پوشیم.

*

 
تاریخ : شنبه 2 دی 1396 | 05:40 ق.ظ | نویسنده : سیداحسان سیدی زاده | نظرات
.: Weblog Themes By VatanSkin :.